Alchemila mollis ´Irish Silk´

Vědecký název taxonu
Alchemilla mollis
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Burser) Rothm.
Odrůda
-
Český název
kontryhel měkký
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Alchemilla grandiflora Hort.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
balkánská a anatolská pohoří

Zařazení

Fytocenologický původ
petrochtofyt, conophorofyt, orgadofyt - kamenité břehy potoků, okraje smrčin, horské nivy a pastviny mezi 800 -2400 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá trvalka přes čtvrt metru vysoká, za květu až 0.8 m
Kořen
adventivní
Výhony
tuhé, vzpřímené, až 0.8 m vysoké, odstále chlupaté, střídavě olistěné
Listy
ledvinité, řapíkaté s pochvatě srostlými palisty, mělce (cca. do pětiny průměru čepele) dlanitě 9-11 laločné se 7-9 zuby na každém z laloků, sametovým oděním žlutavě sivozelené, poměrně veliké (přes 0.1 m)
Květenství
objemné, ale vzdušné - racemosně seskládané vrcholíky složené z klubíčkovitě shloučených vijanů
Květy
drobné, oboupohlavné, haplochlamydeické, hvězdičkovitě čtyřčetné s cípy kalíšku dorůstajícími délky sepalů (a proto zdánlivě osmičetné), zelenožluté s češulemi téměř lysými
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
zploštěle vejčité nažky ponořené ve vysýchající češuli
Semena
vysévají se celé kalichů zbavené nažky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
často zaměňována s jinými vzrůstnými druhy sekce Calycanthum: s kavkazskými A. speciosa Buser, A. stellulata Juz. a A. epipsila Juz. (všechny s listy více než do třetiny laločnatými, květy u prvních dvou s lysými, u poslední s chlupatými češulemi), anebo s útlejší A. venosa Juz. se stonky přitiskle chlupatými a s listy shora téměř lysými
Dlouhověkost
relativně krátkověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
pouze na mokrých stanovištích také na slunci
Faktor tepla
výsev 20°C-22°C; dopěstování v sadbovačích do 20°C; po nahrnkování lépe 12°C-18°C dle dostupnosti světla; mrazuvzdorná do -28°C (USDA); přirychlení: od 18°C větrat!
Faktor vody
mesofyt
Faktor půdy
propustná, dobře drenážováná, ale nevysýchavá, pH 5.8-7.2
Faktor půdy - poznámka
přizpůsobivý taxon, upřednostňující výživné, ale snášející i chudší půdy; kultury k řezu: v předjaří 8 kg NPK na ar, po řezu (červen) další 4 kg

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez
v době rozvití tří čtvrtin květů v latách, ihned do vody 4°C-6°C studené, skladování možné cca. 6 dní (4°C); přípravky na bázi STS prodlouží trvanlivost, ale květenství často zezelená

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
všech pět sledovaných odrůd (´Auslese´, ´Senior´, ´Improved´, Robusta´ a ´Thriller´) vyrovnaných a dobře hodnocených v Illinois (Hawke, 2004); pěstovány také k řezu květenství
Choroby a škůdci
rzi (Trachyspora, Puccinia), askomycety (Erysiphe, Alternaria, Coleroa, Laestadia, Psilocistella, Sphaerotheca, Cercospora, Gnomoniella, Naevia, Anthostomella, Phytophthora), ze škůdců motýli rodů Pyrgus a Pavonia, háďátka (Meloidogyne, Pratylenchus)
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
výnosy v 1. roce čtyři, ve 2. roce osm, ve 3. roce 10-14 stonků z rostliny (20, 40 a 60-80 stonků z m2)
Doporučený spon pro výsadbu
6-8 rostlin na m2 (stejně tak dvouleté kultury k řezu květenství); víceleté kultury k řezu 0.6 m x 0.3 m (5-6 rostlin /m2)

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
dělení trsů v jarních termínech - oddělky se 4-6 výhony; osivo vzchází v optimu 18°C-22°C do 10-12 dní; tkáňové kultury u odrůd dnes převažují
Mezihrnky
výsev přímo po 2-3 nažkách do 3-4 cm sadbovačů, po čtyřech až šesti týdnech hrnkování schopné
Konečné hrnky
ve školkách 10-12 cm kontejnery
Retardace
ne
Květní tvorba
k délce dne neutrální, exaktní data nicméně nedostupná; přirychlení pod folií možné (8-12 dní)
Doba kultivace
výsadby schopné rostliny 10-14 měsíců; využitelnost kultur k řezu cca 30 měsíců z podzimních výsadeb
Odrůdy
několik odrůd nepříliš se lišících především ve vzrůstu (kompaktnější ´Senior´, vzdušnější a vyšší ´Auslese´, ´Thriller´, ´Robusta´, ´Irish Silk´)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
výsadba v AZ - léto 2011
VBN statistiky
více než 31 miliony prodanými stonky (3 025 000 eur) dosáhly nedávno kontryhely 58. příčky mezi nejprodávanějšími řezanými květinami
Poznámka
cizosprašná - v potomstvech však převládají apomiktické populace

Grafické přílohy

  • Alchemila mollis ´Irish Silk´

  • Alchemila mollis ´Thriller´

  • Alchemila mollis ´Robustica´

  • Alchemilla mollis ´Auslese´

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena