Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Alchemilla mollis
Vědecký název taxonu
Alchemilla mollis
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Burser) Rothm.
Český název
kontryhel měkký
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Alchemilla grandiflora Hort.
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Odrůda
Nadřazená kategorie
Alchemilla

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
balkánská a anatolská pohoří

Zařazení

Fytocenologický původ
petrochtofyt, conophorofyt, orgadofyt - kamenité břehy potoků, okraje smrčin, horské nivy a pastviny mezi 800 -2400 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá trvalka přes čtvrt metru vysoká, za květu až 0.8 m
Kořen
adventivní
Výhony
tuhé, vzpřímené, až 0.8 m vysoké, odstále chlupaté, střídavě olistěné
Listy
ledvinité, řapíkaté s pochvatě srostlými palisty, mělce (cca. do pětiny průměru čepele) dlanitě 9-11 laločné se 7-9 zuby na každém z laloků, sametovým oděním žlutavě sivozelené, poměrně veliké (přes 0.1 m)
Květenství
objemné, ale vzdušné - racemosně seskládané vrcholíky složené z klubíčkovitě shloučených vijanů
Květy
drobné, oboupohlavné, haplochlamydeické, hvězdičkovitě čtyřčetné s cípy kalíšku dorůstajícími délky sepalů (a proto zdánlivě osmičetné), zelenožluté s češulemi téměř lysými
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
zploštěle vejčité nažky ponořené ve vysýchající češuli
Semena
vysévají se celé kalichů zbavené nažky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
často zaměňována s jinými vzrůstnými druhy sekce Calycanthum: s kavkazskými A. speciosa Buser, A. stellulata Juz. a A. epipsila Juz. (všechny s listy více než do třetiny laločnatými, květy u prvních dvou s lysými, u poslední s chlupatými češulemi), anebo s útlejší A. venosa Juz. se stonky přitiskle chlupatými a s listy shora téměř lysými
Dlouhověkost
relativně krátkověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
pouze na mokrých stanovištích také na slunci
Faktor tepla
výsev 20°C-22°C; dopěstování v sadbovačích do 20°C; po nahrnkování lépe 12°C-18°C dle dostupnosti světla; mrazuvzdorná do -28°C (USDA); přirychlení: od 18°C větrat!
Faktor vody
mesofyt
Faktor půdy
propustná, dobře drenážováná, ale nevysýchavá, pH 5.8-7.2
Faktor půdy - poznámka
přizpůsobivý taxon, upřednostňující výživné, ale snášející i chudší půdy; kultury k řezu: v předjaří 8 kg NPK na ar, po řezu (červen) další 4 kg

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez
v době rozvití tří čtvrtin květů v latách, ihned do vody 4°C-6°C studené, skladování možné cca. 6 dní (4°C); přípravky na bázi STS prodlouží trvanlivost, ale květenství často zezelená

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
všech pět sledovaných odrůd (´Auslese´, ´Senior´, ´Improved´, Robusta´ a ´Thriller´) vyrovnaných a dobře hodnocených v Illinois (Hawke, 2004); pěstovány také k řezu květenství
Choroby a škůdci
rzi (Trachyspora, Puccinia), askomycety (Erysiphe, Alternaria, Coleroa, Laestadia, Psilocistella, Sphaerotheca, Cercospora, Gnomoniella, Naevia, Anthostomella, Phytophthora), ze škůdců motýli rodů Pyrgus a Pavonia, háďátka (Meloidogyne, Pratylenchus)
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
výnosy v 1. roce čtyři, ve 2. roce osm, ve 3. roce 10-14 stonků z rostliny (20, 40 a 60-80 stonků z m2)
Doporučený spon pro výsadbu
6-8 rostlin na m2 (stejně tak dvouleté kultury k řezu květenství); víceleté kultury k řezu 0.6 m x 0.3 m (5-6 rostlin /m2)

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
dělení trsů v jarních termínech - oddělky se 4-6 výhony; osivo vzchází v optimu 18°C-22°C do 10-12 dní; tkáňové kultury u odrůd dnes převažují
Mezihrnky
výsev přímo po 2-3 nažkách do 3-4 cm sadbovačů, po čtyřech až šesti týdnech hrnkování schopné
Konečné hrnky
ve školkách 10-12 cm kontejnery
Retardace
ne
Květní tvorba
k délce dne neutrální, exaktní data nicméně nedostupná; přirychlení pod folií možné (8-12 dní)
Doba kultivace
výsadby schopné rostliny 10-14 měsíců; využitelnost kultur k řezu cca 30 měsíců z podzimních výsadeb
Odrůdy
několik odrůd nepříliš se lišících především ve vzrůstu (kompaktnější ´Senior´, vzdušnější a vyšší ´Auslese´, ´Thriller´, ´Robusta´, ´Irish Silk´)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
výsadba v AZ - léto 2011
VBN statistiky
více než 31 miliony prodanými stonky (3 025 000 eur) dosáhly nedávno kontryhely 58. příčky mezi nejprodávanějšími řezanými květinami
Poznámka
cizosprašná - v potomstvech však převládají apomiktické populace

Grafické přílohy

  • Alchemila mollis ´Irish Silk´

  • Alchemila mollis ´Thriller´

  • Alchemila mollis ´Robustica´

  • Alchemilla mollis ´Auslese´