Vědecký název taxonu
Pinus parviflora
Jména autorů, kteří taxon popsali
S. et Z.
Odrůda
-
Český název
borovice drobnokvětá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
horské lesy Japonska, prakticky od severu země až na jih.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
6-10 (15) m velký strom, s hustou široce kuželovitou a nápadně etážovitě stavěnou korunou, zprvu rostoucí poněkud vystoupavě, později s větvemi vodorovně rozloženými, mnohdy zejména ve stáří s korunou malebně až nepravidelně stavěnou.
Výhony
zelenavě hnědé, později šedo hnědé, krátce chlupaté.
Pupeny
hnědo žluté, vejcovité s krátkou špičkou, nepryskyřičnaté.
Listy
upořádané po 5-ti ve svazečku, nahloučené na větvičce hustě, štětečkovitě, zejména na koncích výhonů, svazky jehlic nápadně srpovitě zprohýbané, jehlice mají na bočních stranách sivě zbarvené řady průduchů, při pozorování z dáli jsou modrozelené, v detailu na okraji jemně pilovité, zhruba (30) 40-60 (70) x 1 mm velké a tupě ukončené, pochvy 10 mm dlouhé, záhy opadavé - již v prvním roce.
Plody
červenohnědé, vejcovité, někdy protáhle vejcovité, šištice jsou 4-6 (8-10) cm velké, uspořádány na větvičce přisedle po 2-4 kusech, několik let na stromě vytrvávající, plodní šupiny řidce postavené, štítky plodních šupin popelavě zbarvené a na koncích zaoblené.
Kůra a borka
tmavošedá, dlouho hladká, až ve vyšším věku drobně šupinkatá a černošedá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pinus flexilis - vzrůstnější stromovitý druh s pravidelnější korunou, jehlice delší (40-80 x 1 mm velké), na okraji hladké (nedrhnou), rovné, řady průduchů na hřbetě - tedy méně vyniklé, šištice protáhlé 7-15 cm velké, dřevnaté, celkově robustnější; Pinus cembra - pravidelná vejčitá až kuželovitě vejčitá koruna, výhony hustě, rezavo hnědě chlupaté, později červenohnědé, šupiny pupenů s bělavým okrajem a slabě pryskyřičnaté, jehlice oddáleně pilovité, na hřbetní straně zelené, na vnitřní modravě bělavé.
Dlouhověkost
krátkověká až středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
druh méně náročný na světelný požitek, patří k výjimkám mezi borovicemi, dobře prosperuje jak na stanovištích plně osluněných, tak i polostinných.
Faktor tepla
poměrně dobře mrazuvzdorná, vhodná především do oblastí II-III (IV).
Faktor vody
poněkud náročnější druh, vyžadující vlhčí stanoviště, případně lokality se stabilní půdní vlhkostí (alespoň čerstvě vlhko), pro pěstování je vhodnější i vyšší vzdušná vlhkost, stanoviště suchá a vysychavá nejsou vhodná.
Faktor půdy
za předpokladu dostatku vláhy je na kvalitu půd nenáročná a obstojně roste i na půdách mělkých a kamenitých, optimální pro pěstování jsou však půdy hlinité, těžší a humóznější.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
nápadné solitéry, do okrajů skupin, případně rozvolněné skupiny, k drobné zahradní architektuře, japonské zahrádky, bonsaje.
Choroby a škůdci
v oblastech s vyšším výskytem houbových chorob jehlic bývá často napadána rzemi, nápadně častěji v oblastech se sušším klimatem, v těchto lokalitách je žádoucí provádět i preventivní chemickou ochranu fungicidními přípravky.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalurostoucí dřevina, toleruje městské znečištěné prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
v České republice nejčastěji roubováním na běžnější 5-ti jehličkaté borovice, při volbě podnožového druhu je žádoucí zohledňovat rychlost růstu.
Odrůdy
´Glauca´ - sivě modré zbarvení jehlic, štíhlejší koruna, až 10 m; ´Shirobana´- intenzivně namodralé jehlice, 8-10 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena