Vědecký název taxonu
Taxus x media
Jména autorů, kteří taxon popsali
Rehd.
Odrůda
-
Český název
tis prostřední
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se.
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - poznámka
kulturní mezidruhový kříženec (Taxus baccata x Taxus cuspidata).

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý keř stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
3-6 m velké keře s vystoupavou nebo široce rozprostřenou hustou korunou a se středně těžkou texturou. Není známa stromovitě rostoucí forma.
Výhony
výhony jsou pokryté, podobně jako u ostatních tisů, sbíhavými bázemi jehlic. Mladé, 1-2 leté větévky, jsou nejčastěji hráškově zelené, na osluněných místech až načervenalé.
Pupeny
jsou na konci zaoblené. Bazalní krycí šupiny mají jen málo vyniklý kýl a jsou tupě ukončené.
Listy
měkké jehlice dosahují obvykle 15-30 x 2,5-3 mm a jsou náhle zašpičatělé (po T. cuspidata). Na lícové straně tmavozelené, na rubu se světle zelenými, širokými, pruhy průduchů. Postaveny jsou dvojřadě nebo rozčísle dvojřadě. U některých kultivarů taktéž radiálně. Na hřbetě jehlice vyniká úzké a zřetelně vystouplé žebro.
Plody
spíše vejcovitá, slabě hranatá a jedovatá semena jsou uložena v červeném nejedovatém, na konci otevřeném (rozšířeném) míšku. Plod je zhruba 5-7 mm dlouhý.
Kůra a borka
je hnědočervená, jemně šupinatá a jen velmi slabě odlupčitá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Taxus baccata - nápadně plátovitě odlupčitá červenohnědá borka, bazalní krycí šupiny pupenů bez kýlu, jehlice na odstávajících větévkách dvojřadě uspořádané, zakončené protáhlou pozvolnou špičkou a celkově poněkud užší; Taxus cuspidata - mladé výhony jsou na osluněných místech nažloutlé či žlutavé, někdy až načervenalé. Jehlice, jsou na líci leskle tmavo zelené, na rubu se dvěma nažloutlými širokými pruhy průduchů. Na bujných a osluněných výhonech jsou uspořádány do tvaru písmene "V".
Dlouhověkost
dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
dřevina je dobře přizpůsobena prakticky jakýmkoliv světelným poměrům. Snáší přímé oslunění až hluboký stín. Toleruje i úpal. Citlivá je snad jen na náhlé významné změny světelných podmínek.
Faktor tepla
velmi dobře mrazuvzdorný. Mrazem bývá poškozován velmi zřídka. Snadno regeneruje. Vhodný zejména pro oblasti I.-IV.
Faktor vody
upřednostňuje, podobně jako rodičovské druhy, vlhká a čerstvě vlhká stanoviště na propustných a vzdušných podkladech. Nízkou vzdušnou vlhkost toleruje dobře. Nesnáší vysokou hladinu podzemní vody a zamokření.
Faktor půdy
vyhovují mu především živné a kypré zahradní půdy, které mohou být i mělké a skeletnaté. Nejlépe prosperuje na stanovištích bohatých na vápník. Dobře však roste i na podkladech minerálně kyselých.
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
zajímavý a relativně hojně používaný doplňkový druh. Rozšířen především ve výsadbách tvarovaných vegetačních prvků. Vystoupavým charakterem růstu se řada jeho kultivarů dobře hodí pro zapěstování nižších a středně vysokých živých plotů. Používán též v malých skupinách, podrostech, případně jako solitera.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
velmi dobře snáší znečištění a městské prostředí. Toleruje silně zastíněná i intenzivně osluněná stanoviště. Výborně snáší řez (dobře regeneruje), a to i do starého dřeva. Pomalu rostoucí dřevina. Jedovatá dřevina.

Množení

Množení
Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
rozmnožován a v kultuře udržován pouze řízkováním.
Odrůdy
´Hatfieldii´- široce kuželovitě vystoupavý růst, radiálně postavené jehlice, až 5 m; ´Hicksii´- široce sloupovitě rostoucí oblíbený kultivar s matně tmavě zelenými jehlicemi, které převážně na výhonu radiálně postavené (na bočních i rozčísle dvojřadě), 3-5 m; ´Hillii´- kuželovitě rostoucí odrůda s lesklými a úzkými, radiálně postavenými, jehlicemi, až 6 m; ´Thayerae´ - široce vázovitý habitus s nápadně vystoupavě orientovanými větvemi, jehlice rozčísle dvojřadě postavené, 2-3 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena