Vědecký název taxonu
Abies homolepis
Jména autorů, kteří taxon popsali
S. et Z.
Odrůda
-
Český název
jedle nikoská (jedle nikko)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
horské oblasti středního Japonska v nadmořských výškách 800-1 000 m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
20-25m vysoký strom, široce kuželovitá, nápadně etážovitá a spíše řidší pravidelně větvená koruna
Výhony
žlutavé, nápadně hluboce rýhované, lysé, lesklé
Pupeny
vejčité, nápadně pryskyřičnaté
Listy
robusnější jehlice směřují mírně dopředu a šikmo nahoru do stran, formují na větvičce mělkou klínovitou brázdu, 20-30 x 2-mm velké, na líci živě zelené a lesklé, na rubu s dvěma nápadnými bělavými řadami průduchů, jehlice zakončené mělkým výkrojkem nebo tupou špičkou
Plody
šištice vzpřímeně orientované, rozpadavé, válcovité, 7-10 x 3-4cm velké, na obou koncích soudečkovitě zúžené, nezralé nafialovělé
Kůra a borka
šedá, hladká kůra se velmi brzy mění v šupinatou šedohnědou borku, velmi podobnou smrkům
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Abies nordmanniana - větvičky bez rýhování, řídce ochlupacené, červenohnědé až žlutohnědé barvy, jehlice hustě kryjí větvičku
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
v mládí vyžaduje zástin, nejlépe prosperuje v polostínu
Faktor tepla
mrazuvzdorná velmi dobře, obstojně roste i v nižších polohách (časné mrazíky), vhodná pro II-V. oblast
Faktor vody
ideální čerstvě vlhké až vlhčí stanoviště, vyžaduje rovněž vyšší vzdušnou vlhkost
Faktor půdy
ideální živná stanoviště na hlinitých humózních propustných půdách, stanoviště na kyselých podkladech
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
skupinky, solitéry, doplňková dřevina
Choroby a škůdci
významější nejsou
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
poměrně dobře odolává znečištěnému ovzduší a městskému prostředí

Množení

Množení
Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh u nás spíše výjimečně generativně, častěji roubováním
Odrůdy
významější nejsou

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena