Název taxonu
Abies homolepis
Vědecký název taxonu
Abies homolepis
Jména autorů, kteří taxon popsali
S. et Z.
Český název
jedle nikoská (jedle nikko)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Abies

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
horské oblasti středního Japonska v nadmořských výškách 800-1 000 m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
20-25m vysoký strom, široce kuželovitá, nápadně etážovitá a spíše řidší pravidelně větvená koruna
Výhony
žlutavé, nápadně hluboce rýhované, lysé, lesklé
Pupeny
vejčité, nápadně pryskyřičnaté
Listy
robusnější jehlice směřují mírně dopředu a šikmo nahoru do stran, formují na větvičce mělkou klínovitou brázdu, 20-30 x 2-mm velké, na líci živě zelené a lesklé, na rubu s dvěma nápadnými bělavými řadami průduchů, jehlice zakončené mělkým výkrojkem nebo tupou špičkou
Plody
šištice vzpřímeně orientované, rozpadavé, válcovité, 7-10 x 3-4cm velké, na obou koncích soudečkovitě zúžené, nezralé nafialovělé
Kůra a borka
šedá, hladká kůra se velmi brzy mění v šupinatou šedohnědou borku, velmi podobnou smrkům
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Abies nordmanniana - větvičky bez rýhování, řídce ochlupacené, červenohnědé až žlutohnědé barvy, jehlice hustě kryjí větvičku
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
v mládí vyžaduje zástin, nejlépe prosperuje v polostínu
Faktor tepla
mrazuvzdorná velmi dobře, obstojně roste i v nižších polohách (časné mrazíky), vhodná pro II-V. oblast
Faktor vody
ideální čerstvě vlhké až vlhčí stanoviště, vyžaduje rovněž vyšší vzdušnou vlhkost
Faktor půdy
ideální živná stanoviště na hlinitých humózních propustných půdách, stanoviště na kyselých podkladech
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
skupinky, solitéry, doplňková dřevina
Choroby a škůdci
významější nejsou
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
poměrně dobře odolává znečištěnému ovzduší a městskému prostředí

Množení

Množení
Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh u nás spíše výjimečně generativně, častěji roubováním
Odrůdy
významější nejsou

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF