Vědecký název taxonu
Quercus cerris
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
dub cer
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Quercus austriaca Willd.
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom až 35 m vysoký, velmi variabilní tvar koruny, celkově spíše užší
Výhony
pýřité, nebo žluto - šedě plstnaté, hranaté
Pupeny
kryté četnými, střechovitě uspořádanými šupinami, postranní i koncové pupeny s dlouhými nitkovitými, vytrvávajícími palisty
Listy
opadavé, eliptické až podlouhlé, 6 - 12 cm dlouhé, se 4 - 9 připičatělými laloky, mají krátké řapíky a zpeřenou nervaturu, hrubě zubaté až peřenosečné, líc lesklý tmavozelený, drsně chlupaté, rub žlutozelený, hvězdovitě pýřitý
Květenství
jehnědy
Květy
samčí jsou drobné, v přetrhovaných, nících jehnědách, samičí květy jednotlivé, tvoří po dvou nebo ve větším počtu jehnědy
Plody
žalud ponořen v číšce do poloviny, číška s odstálými, štětinkovitými šupinami
Kůra a borka
v mládí tmavošedá, nazelenalá, později šedá, hrubě rozpukaná borka, v prasklinách rezavý
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
druh charakteristický vytrvalými šídlovitými palisty u pupenů
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Květen

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
žaludy lze sklízet po opadání nebo i dříve setřásáním ze stromů

Nároky na stanoviště

Faktor světla
vyžaduje slunné polohy, jinak středně světlomilný
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
náročný na teplo, oblasti I-II, choulostivý na silné mrazy, snadno praská
Faktor vody
značně odolný k suchu
Faktor půdy
roste na vápenitém stanovišti, snáší dobře i kyselé, mělké a chudé podklady
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Použití
do smíšených skupin nebo jako jejich předsadba i jako solitera, v jižních oblastech vhodný i do krajiny
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
krásný parkový strom, jemná textura

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Roubování
Množení - poznámka
roubováním se rozmnožují kultivary, jako podnož slouží původní druh Q, cerris, který slouží i jako podnož pro stálezelené druhy
Odrůdy
´Argenteovariegata´ - má listy na okraji široce a nepravidelně žlutobíle lemované

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena