Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Quercus cerris
Vědecký název taxonu
Quercus cerris
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Český název
dub cer
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Quercus austriaca Willd.
Autor
Přemysl Krejčiřík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Quercus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom až 35 m vysoký, velmi variabilní tvar koruny, celkově spíše užší
Výhony
pýřité, nebo žluto - šedě plstnaté, hranaté
Pupeny
kryté četnými, střechovitě uspořádanými šupinami, postranní i koncové pupeny s dlouhými nitkovitými, vytrvávajícími palisty
Listy
opadavé, eliptické až podlouhlé, 6 - 12 cm dlouhé, se 4 - 9 připičatělými laloky, mají krátké řapíky a zpeřenou nervaturu, hrubě zubaté až peřenosečné, líc lesklý tmavozelený, drsně chlupaté, rub žlutozelený, hvězdovitě pýřitý
Květenství
jehnědy
Květy
samčí jsou drobné, v přetrhovaných, nících jehnědách, samičí květy jednotlivé, tvoří po dvou nebo ve větším počtu jehnědy
Plody
žalud ponořen v číšce do poloviny, číška s odstálými, štětinkovitými šupinami
Kůra a borka
v mládí tmavošedá, nazelenalá, později šedá, hrubě rozpukaná borka, v prasklinách rezavý
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
druh charakteristický vytrvalými šídlovitými palisty u pupenů
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Květen

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
žaludy lze sklízet po opadání nebo i dříve setřásáním ze stromů

Nároky na stanoviště

Faktor světla
vyžaduje slunné polohy, jinak středně světlomilný
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
náročný na teplo, oblasti I-II, choulostivý na silné mrazy, snadno praská
Faktor vody
značně odolný k suchu
Faktor půdy
roste na vápenitém stanovišti, snáší dobře i kyselé, mělké a chudé podklady
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Použití
do smíšených skupin nebo jako jejich předsadba i jako solitera, v jižních oblastech vhodný i do krajiny
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
krásný parkový strom, jemná textura

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Roubování
Množení - poznámka
roubováním se rozmnožují kultivary, jako podnož slouží původní druh Q, cerris, který slouží i jako podnož pro stálezelené druhy
Odrůdy
´Argenteovariegata´ - má listy na okraji široce a nepravidelně žlutobíle lemované

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF