Goeppertia makoyana - list adaxial

Vědecký název taxonu
Goeppertia makoyana
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Morren) Borchs & Suárez (2012;...
Odrůda
-
Český název
(syn. Calathea makoyana)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Calathea makoyana Morren, Maranta olivaris Hort.ex Gard.Chron.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Neotropická květenná říše a Amazonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Brazílie (Pará, Espirito Santo)

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt - nížinné deštné lesy (formace typu mata atlantica)
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá bylina s kose vejčitými, dlouze řapíkatými, vzpřímenými listy
Kořen
adventivní kořeny
Výhony
bezlodyžné rostliny s podzemními oddenky
Listy
dlouze řapíkaté (poměr délky řapíku k čepeli proměnlivý v ontogenezi), hrotnaté, široce vejčité, asymetrické čepele až 0.4 m dlouhé, na průsvitně bělavém podkladě s elipčitými, shora olivovými, vespod purpurovými skvrnami zpevňujícími stejně zbarvenou síťku nervatury
Květenství
vejčité klasy se zelenými, spirálně sestavenými listeny a asymetrickými bílými, růžově stínovanými květy se staminodiemi nápadnějšími tepalů (plodná je jen polovina jediné tyčinky)
Květy
oboupohlavné, asymetricky trojčetné, bílé, na slabě vyvinutých petalech růžově stínované, nápadná petaloidní staminodia zformovaná v labellum (plodná je jen polovina jediné tyčinky)
Plody
dopsud neznámé
Semena
doposud neznámá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
svérázný taxon, jen stěží zaměnitelný - v listové kresbě podobné Goeppertia lancifolia (Boom) B.& S. (C.insignis Hort.) a Goeppertia wiotii (Morr.) B.& S. (listy u obou zvlněné, u první úzce kopinaté, u druhé protáhle vejčité) mají olivové skvrny na podkladě zelenavém a neprůsvitném, bez probarvené nervatury a vespod zcela purpurové
Dlouhověkost
krátkověká

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka
data nedostupná, v kultivaci zpravidla nekvete

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
10-20 klux, od 25 klux nutno stínit; k udržení kvality v bytech nejméně 0.8-1.2 klux
Faktor tepla
množení 22°C-24°C na spodním teple, produkce v létě 20°C-24°C, ani v noci ne pod 18°C, v zimě dle osvětlení 18°C-22°C
Faktor vody
voda nejlépe středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr; přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy
propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, perlitem; pH 4.5-6.0, EC do 1.2 mS/cm
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
bakterie (Pseudomonas), početné askomycety (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Colletotrichum; Leptosphaeria, Mycosphaerella, Phomatospora, Bipolaris, Drechslera); ze škůdců štítenky (Diaspis, Pulvinaria), roztoči (Steneotarsonemus, Polyphagotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce v hrnkách: 22-36 hrnků na m2 nebo méně, dle velikosti zboží

Množení

Množení
Řízkování, Bazální řízky, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
řízky se rozumí vrcholové části oddenků s pupeny, na rozdíl od oddělků zpravidla bez kořenů
Mezihrnky
8-10 cm v případě přehrnkování do 16-20 cm hrnků k dopěstování velkých rostlin
Konečné hrnky
zakořenělé oddělky do 10-12 cm hrnků nebo bazální řízky po dvou do těchže, po třech do 15 cm hrnků
Květní tvorba
pravděpodobně krátkodenní, exaktní data nedostupná, nicméně pro produkci bezvýznamná
Doba kultivace
hrnkové kultury: menší rostliny z oddělků cca 6-8 měsíců (v hrnkách 10-12 cm), velké rostliny (16-20 cm hrnky) až 18 měsíců

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
VBN 2010: 4.64 mil.prodaných hrnků Calathea celkem (9.56 mil.eur) - 30. pozice mezi hrnkovými rostlinami; 2005: ještě 6.64 mil.prod.hrnků, z toho jen 131 tis.rostlin (292 tis.eur) C.makoyana
Poznámka
AGM 1993 (spolu s C.lancifolia a C.zebrina)

Grafické přílohy

  • Goeppertia makoyana - list adaxial

  • Goeppertia lancifolia - listy

  • Goeppertia makoyana - květenství

  • Goeppertia makoyana - list abaxial

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena