Vědecký název taxonu
Ctenanthe setosa
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Roscoe) Eichler (1884)
Odrůda
´Greystar´
Český název
-
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Ctenanthe oppenheimiana (E.Morr.) Schum
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Neotropická květenná říše a Amazonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Brazílie (z Ceará do Paraná a St.Catarina)

Zařazení

Fytocenologický původ
pelochtofyt, efylofyt - břehy vodních toků a nížinné deštné lesy formace mata atlantica, zpravidla do 700 m n.m.
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá bylina až 1.2 m vysoká, s dvouřadými, dlouze řapíkatými, vejčitými listy
Kořen
adventivní kořeny
Výhony
bezlodyžné rostliny s podzemními oddenky
Listy
antitropní, s pochvatými, ryšavě štětinatými řapíky (poměr délky řapíku k čepeli proměnlivý v ontogenezi), asymetricky hrotnatě vejčité, až 0.5 m dlouhé, u "C.kummeriana" s pěřitou popelavou kresbou, vespod purpurové (u typu nápadně větší, shora sytě zelené, vespod bledé)
Květenství
krátké klasy s konduplikátně složenými, dvouřadě a dorziventrálně seskládanými, štětinatými listeny a žlutobílými květy
Květy
oboupohlavné, asymetricky trojčetné, bílé, s petaloidními staminodiemi v jícnu žlutě značenými (plodná jen polovina jediné tyčinky)
Plody
tobolka
Semena
drobná, elipčitá, s bělavým arillem
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelná s podobnou Ctenanthe marantifolia (C.pilosa Eichl.), zpravidla útlejší s řapíky i listeny lysými; "C.kummeriana" také s C.oppenheimiana (E.Morr.) Schum. (řapíky vespod ztlustlé, drobně pýřité - ne drsně štětinaté) nebo s C. amabilis (E.Morr.) Kennedy (temně zelené bloky ve stříbřitě bílé variegaci nápadně ztlustlé)
Dlouhověkost
relativně dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Únor
Konec doby kvetení
Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
10-20 klux, od 25 klux nutno stínit; k udržení kvality v bytech nejméně 0.8-1.2 klux
Faktor tepla
množení 22°C-24°C na spodním teple, produkce v létě 20°C-24°C, ani v noci ne pod 18°C, v zimě dle osvětlení 18°C-22°C
Faktor vody
voda nejlépe středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr; přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy
propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, perlitem; pH 4.5-6.0, EC do 1.2 mS/cm
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
bakterie (Pseudomonas), početné askomycety (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Colletotrichum; Pyricularia, Acremonium, Dictyochaeta, Rhinocladiella, Phialocephala, Tetraploa, Sporidesmiella); ze škůdců štítenky (Diaspis, Pulvinaria), roztoči (Steneotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce v hrnkách: 24-36 hrnků na m2 nebo méně, dle velikosti zboží

Množení

Množení
Řízkování, Bazální řízky, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
jako řízky se upravují laterální pupeny odlámané z oddenku
Mezihrnky
8-10 cm v případě přehrnkování do 14-16 cm hrnků k dopěstování velkých rostlin
Konečné hrnky
zakořenělé oddělky do 10-12 cm hrnků
Květní tvorba
pravděpodobně krátkodenní, exaktní data nedostupná, nicméně pro produkci bezvýznamná
Doba kultivace
hrnkové kultury: menší rostliny z oddělků cca 6-8 měsíců (v hrnkách 10-12 cm), velké rostliny (14-20 cm hrnky) až 18 měsíců
Odrůdy
´Amagris´ s rozsáhlejší, bledě zelenou variegací

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
VBN 2010: 269 tis.prodaných hrnků Ctenanthe celk.(329 tis.eur) - 158. pozice mezi hrnkovými rostlinami; 2005: ještě 864 tis.prod.hrnků (1.01 mil.eur!), z toho však jen 18 tis.hrnků C.setosa a 40 tis.rostlin C.pilosa
Poznámka
AGM 1993 (spolu s C.amabilis a C.luschnatiana)

Grafické přílohy

  • ´"Ctenanthe kummeriana"

  • ´"Ctenanthe kummeriana"

  • ´"Ctenanthe pilosa"

  • ´"Ctenanthe pilosa"

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena