Vědecký název taxonu
Cryptomeria japonica
Jména autorů, kteří taxon popsali
(L.fil.) D. Don
Odrůda
-
Český název
kryptomerie japonská
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
přirozeně rozšířena v oblasti Japonska a jihozápadní Číny, především horských a podhorských lesích v nadmořské výšce 500-1200 m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
15-20 m velký strom se štíhle kuželovitou, ve stáří až vejčitě kuželovitou, řidší a vzdušnou strnulou korunou a poněkud hrubou texturou.
Výhony
mladé výhony zelené, starší hnědé, zpravidla zcela pokryté sbíhavými bazálními částmi jehlic.
Pupeny
jen málo výrazné a nekryté krycími šupinami.
Listy
jehlicovité, kýlnaté listy jsou zhruba 6-15 (20) x 1,5-2 mm velké a jsou postaveny v pěti podélných řadách. Živě zelené, od výhonu odstávající, jehlice jsou dopředu srpovitě prohlé. Jejich špička je tupá a přiklání se zpět k výhonu.
Plody
kulovité, zhruba 1,5-3 cm velké, dřevnatějící, šištice dozrávají prvním rokem. Složeny jsou obvykle z 15-30 plodních šupin, které jsou na štítcích opatřeny nápadnými ostrými výrůstky.
Kůra a borka
červenohnědá, loupající se v úzkých a relativně dlouhých pruzích.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
rod Sequoiadendron - mohutné stromy s nápadnými spádnými kmeny a vláknitou měkkou borkou. Vytrvalé jehlicovité, šedavě zelené jehlice, jsou kratší, obvykle 3-5 x 1-1,5 mm velké a jsou postaveny na výhonech ve třech podélných řadách. Jehlice odstává rovně od výhonu a je zakončena rovnou průběžně zužující se špičkou. Dřevnaté elipčité šištice dozrávají až druhým rokem a na štítcích postrádají ostnité zakončení.
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
pěstebně nejvhodnější jsou polostinné stanoviště, popřípadě lokality s rozptýleným světlem. Zejména v zimě a v předjaří jde o dřevinu citlivou vůči působení ostrého slunce. Na nevhodných stanovištích dochází k popálení jehlic. Vhodnější jsou proto od slunce odvrácené expozice.
Faktor tepla
jen omezeně mrazuvzdorný druh, který v nepříznivých zimách a na nevhodných lokalitách až středně silně omrzá. Namrzat může i následkem pozdních jarních mrazíků. Vhodný pro použití pouze na chráněných a závětrných stanovištích v zemědělské výrobní oblasti I. (II.). Mladé rostliny vyžadují zimní ochranu (nakrytí chvojím a pod.).
Faktor vody
vyžaduje alespoň středně vlhké půdy. Nejlépe půdy stabilně dobře zásobené vodou a současně dobře drenážované. Nehodí se do výsušných ani podmáčených lokalit. Ke zdárnému vývoji potřebuje rovněž vyšší vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
ideální jsou hlubší půdní profily a půdy živné, středně těžké (hlinité). Vhodnější jsou stanoviště na kyselých podkladech.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
doplňková a sbírková dřevina, vhodná pouze na chráněné lokality. Může se uplatňovat v malých skupinách či jako nápadná a atraktivní solitéra. Dřevina zajímavá především svou hrubou texturou.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
nehodí se příliš do poloh se znečištěným ovzduším.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky, Bazální řízky, Roubování a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh je rozmnožován generativně, případně řízkováním. Kultivary jsou množeny roubováním a řízkováním.
Odrůdy
´Bandai-Sugi´- zakrsle kuželovitý vzrůst, jehlice nápadně kýlnaté, až 3-4 m; ´Elegans´- sivě namodralé, měkké a ploché jehlice, které nápadně odstávají od výhonu a v zimě hnědnou, 5-6 m, ´Globosa´- zakrsle kulovitý kultivar, 2-3 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena