Vědecký název taxonu
Cedrus libani
Jména autorů, kteří taxon popsali
A. Rich.
Odrůda
-
Český název
cedr libanonský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířen zejména v pohoří Taurus a Antitaurus v Malé Asii, Libanon, Sýrie

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
20-25 m velký strom, s korunou nejprve kuželovitou a vystoupavou (s bičovitě protaženým terminálem, který je do strany zohlý), posléze, zejména ve stáří, s korunou široce rozložitou, deštníkovitou a s vodorovně odstávajícími větvemi, které mohou být na bázi postaveny i v ostrém úhlu.
Výhony
žlutohnědé, prakticky lysé (nebo jen velmi řídce chlupaté), s vyniklými listovými polštářky, na starších výhonech s četnými brachyblasty.
Pupeny
nápadně vejčitě zaoblené, hnědé a slabě pryskyřičnaté, některé neprorůstají v letorosty, ale přechází v brachyblasty z nichž vyrůstají shluky jehlic.
Listy
vyrůstají ve shlucích z brachyblastů nebo ve střídavém postavení na letorostech i jednotlivě, jsou 3-5 hranné, tuhé a špičaté (bodavé), nasedají na odstávající listové polštářky, tmavozelené, na průřezu širší než vysoké, zhruba 20-35 x 1,5 mm velké, s nevýraznými řadami průduchů na všech stranách.
Plody
soudečkovité šištice jsou 5-10 cm velké, na vrcholu uťaté až vmáčklé, ve zralosti rozpadavé, se širokými zaoblenými plodními šupinami, na větvích vzpřímeně postavené, dozrávají třetím rokem.
Kůra a borka
v mládí stříbřitá až stříbřitě šedá a hladká, ve vyšším věku černošedá, podélně síťovitě rozpukaná.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Cedrus atlantica - koruna ve stáří široce kuželovitá, větve vystoupavě orientované, vzrůstný vrchol i v mládí více méně vzpříměně orientovaný, výhony šedožluté až šedé, hustě chlupaté, jehlice kratší, modrozelené, na průřezu stejně široké jako vysoké.
Dlouhověkost
dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
nejlépe prosperuje na velmi dobře osvětlených lokalitách, snáší jen lehký zástin, při nedostatku světla brzy ztrácí jehlice a vyvětvuje.
Faktor tepla
teplomilný druh, vyžadující dlouhá a teplá léta či chráněné a závětrné lokality, v mládí namrzá, podobně mohou v méně příznivých zimách omrzat i jehlice starších rostlin, v dobrých lokalitách posléze obstojně regeneruje, použití možné v I-II. oblasti.
Faktor vody
dobře snáší i suchá stanoviště (vyjma extrémních), ideální jsou půdy středně vlhké, občas vysychavé, toleruje nízkou vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
ideální jsou půdy propustné, středně těžké, poněkud živnější a spíše vápenité, obstojně roste i na půdách kamenitých.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
atraktivní a nápadná dřevina často používaná jako solitéra, doplňkový druh, vhodná i do blízkosti kamene.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalu rostoucí dřevina, toleruje znečištění a městské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh zejména generativně, někdy roubováním na modřín opadavý, kultivary roubováním.
Odrůdy
´Glauca´- modrozelené až stříbřitě šedé jehlice, 10-15 m; ´Glauca Pendula´- převislá forma se stříbřitě šedým zbarvením jehlic, 5-10 m; ´Fastigiata´- úzký sloupovitý typ, 10 m; ´Emerald Weeper´- zeleně zbarvené jehlice, převisavý růst, 5-10 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena