Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Cedrus libani
Vědecký název taxonu
Cedrus libani
Jména autorů, kteří taxon popsali
A. Rich.
Český název
cedr libanonský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Cedrus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířen zejména v pohoří Taurus a Antitaurus v Malé Asii, Libanon, Sýrie

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
20-25 m velký strom, s korunou nejprve kuželovitou a vystoupavou (s bičovitě protaženým terminálem, který je do strany zohlý), posléze, zejména ve stáří, s korunou široce rozložitou, deštníkovitou a s vodorovně odstávajícími větvemi, které mohou být na bázi postaveny i v ostrém úhlu.
Výhony
žlutohnědé, prakticky lysé (nebo jen velmi řídce chlupaté), s vyniklými listovými polštářky, na starších výhonech s četnými brachyblasty.
Pupeny
nápadně vejčitě zaoblené, hnědé a slabě pryskyřičnaté, některé neprorůstají v letorosty, ale přechází v brachyblasty z nichž vyrůstají shluky jehlic.
Listy
vyrůstají ve shlucích z brachyblastů nebo ve střídavém postavení na letorostech i jednotlivě, jsou 3-5 hranné, tuhé a špičaté (bodavé), nasedají na odstávající listové polštářky, tmavozelené, na průřezu širší než vysoké, zhruba 20-35 x 1,5 mm velké, s nevýraznými řadami průduchů na všech stranách.
Plody
soudečkovité šištice jsou 5-10 cm velké, na vrcholu uťaté až vmáčklé, ve zralosti rozpadavé, se širokými zaoblenými plodními šupinami, na větvích vzpřímeně postavené, dozrávají třetím rokem.
Kůra a borka
v mládí stříbřitá až stříbřitě šedá a hladká, ve vyšším věku černošedá, podélně síťovitě rozpukaná.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Cedrus atlantica - koruna ve stáří široce kuželovitá, větve vystoupavě orientované, vzrůstný vrchol i v mládí více méně vzpříměně orientovaný, výhony šedožluté až šedé, hustě chlupaté, jehlice kratší, modrozelené, na průřezu stejně široké jako vysoké.
Dlouhověkost
dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
nejlépe prosperuje na velmi dobře osvětlených lokalitách, snáší jen lehký zástin, při nedostatku světla brzy ztrácí jehlice a vyvětvuje.
Faktor tepla
teplomilný druh, vyžadující dlouhá a teplá léta či chráněné a závětrné lokality, v mládí namrzá, podobně mohou v méně příznivých zimách omrzat i jehlice starších rostlin, v dobrých lokalitách posléze obstojně regeneruje, použití možné v I-II. oblasti.
Faktor vody
dobře snáší i suchá stanoviště (vyjma extrémních), ideální jsou půdy středně vlhké, občas vysychavé, toleruje nízkou vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
ideální jsou půdy propustné, středně těžké, poněkud živnější a spíše vápenité, obstojně roste i na půdách kamenitých.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
atraktivní a nápadná dřevina často používaná jako solitéra, doplňkový druh, vhodná i do blízkosti kamene.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalu rostoucí dřevina, toleruje znečištění a městské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh zejména generativně, někdy roubováním na modřín opadavý, kultivary roubováním.
Odrůdy
´Glauca´- modrozelené až stříbřitě šedé jehlice, 10-15 m; ´Glauca Pendula´- převislá forma se stříbřitě šedým zbarvením jehlic, 5-10 m; ´Fastigiata´- úzký sloupovitý typ, 10 m; ´Emerald Weeper´- zeleně zbarvené jehlice, převisavý růst, 5-10 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF