ukázka plodů odrůdy ´Ribstonské´

Vědecký název taxonu
Malus pumila var. domestica
Jména autorů, kteří taxon popsali
Borkh.
Odrůda
´Ribstonské´
Český název
jabloň obecná
Synonyma (zahradnicky používaný název)
´Ribstoner Pepping´, ´Ribstonský jadernáč´
Autor
Klára Gogolková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - poznámka
Anglie, vzniklo jako semenáč ze semen dovezených z Rouenu (Francie) v roce 1686 nebo 1688 v zahradě zámku Ribston u Knaresboroughu v hrabství York

Zařazení

Fytocenologický původ
semenáč
Pěstitelská skupina
Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus
koruna mohutná, široce rozložená, později převislá, nepravidelná, středně hustá, základní větve vyrůstají takřka vodorovně
Pupeny
listové pupeny velké, protáhlé, tupě zašpičatělé, přitisklé, šedě plstnaté, sedící na širokých, ostruhovitých patkách s delším, dobře vyznačeným středním žebrem;květní pupeny jsou velké, oválné, tupé nebo tupě kuželovité, načervenalé, velmi silně ochmýřené
Listy
středně velké, eliptické i široce vejčité, tvarově málo vyrovnané, tmavě sivě zelené, matnější, mírně ochmýřené na líci, na rubu velmi silně plstnaté
Květy
středně veliké, široce miskovité. Korunní plátky jsou bílé, více narůžovělé, širší, eliptičné, mělce miskovité, zvlněné, vzájemně se většinou nedotýkající; špatný opylovač, vhodnými opylovači jsou ´Bernské růžové´, ´Croncelské´, ´Gdáňský hranáč´, ´Parména zlatá´, ´Coxova reneta´
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
velké (170 g), kulovité, slupka hladká, někdy drsnější, zlatožlutá s červeným pruhováním s jemnými lenticelami, dužina pevná, sladce navinulá, vynikající renetovité chuti, odolnost proti otlačení
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Výhony s typickým silným ochmýřením, květní pupeny rovněž silně ochmýřené a velké, plstnaté, světlejší listy, tvar plodu a typické vybarvení.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka
středně raná, bohaté kvetení

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
zimní odrůda, 1. polovina října, konzumní zralosti dosahuje v listopadu (skladovatelnost do konce února, později však ztrácí chuť, snadno vadne, vyžaduje vlhčí skladování podobně jako Booskopské)

Nároky na stanoviště

Faktor tepla
nejlépe vyšší, podhorské oblasti, poměrně mrazuodolná
Faktor vody
náročná na vzdušou vlhkost
Faktor půdy
náročná na půdu, vyžaduje vlhčí půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení
především vyšší tvary, pro polokmen je vhodný semenáč nebo M 11, čtvrtkmen pěstujeme na M 1 a A2, zákrsky na středně rostoucích podnožích (M 1, 2 a 4), ani na M 9 se neosvědčily (dobře nesnáší řez a jejich plodnost neuspokojuje), pro přísné tvary ovocných stěn je nevhodná
Řez
vyžadují delší, ne příliš častý řez

Užitné vlastnosti

Použití
konzervárenství
Choroby a škůdci
strupovitostí trpí středně, padlím silněji, náchylná k rakovině a k hořké skvrnitosti
Plodnost
později až pozdě, podprůměrná, dosti nejistá a nepravidelná

Množení

Množení
Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Poznámka
Ribtonské je u nás v současné době pěstováno pouze v extenzívních sadech. V produkčních výsadbách se neuplatnilo. Stromy zpočátku rostou velmi silně, a proto výchovný řez volíme delší. Udržovací řez spočívá především v průklestu. Zmlazování, zvláště hlubší zmlazení plodného obrostu, nesnáší. Stromy dožívají vysokého věku.

Grafické přílohy

  • ukázka plodů odrůdy ´Ribstonské´

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena