Vědecký název taxonu
Phlomis tuberosa
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné
Odrůda
-
Český název
sápa hlíznatá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Phlomidopsis tuberosa (L.) Link
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
po celém eurasijském mírném pásmu, místy do subtropů

Zařazení

Fytocenologický původ
orgadofyt, nomofyt: v lesostepi, na vlhkých lukách a pastvinách z nížin do hor (v asijských horách k 2200 m n.m.)
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Pěstitelská skupina - poznámka
Fr 1 so, příležitostně GR 1 so (výslunná a suchá stanoviště)
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vzpřímená trvalka až 1.5 m vysoká
Kořen
adventivní ze zhlíznatělých oddenků
Výhony
vzpřímené, chudě větvené, hranaté, olysávající, často purpurové
Listy
bazální řapíkaté a trojúhle srdčité, lodyžní více kopinaté, hrubě zubatě vroubkované, svrchu drsně chlupaté (nevětvenými trichomy), vespod s chlupy hvězdicovitými nebo olysalé
Květenství
květy až po čtyřiceti v několika oddálených přeslenech z paždí listů
Květy
zygomorfní, různoobalné, pětičetné, srostloplátečné, dvoupyské se svrchním pyskem zevnitř hustě vousatým, purpurové, plstnatě oděné, s dvoumužnými tyčinkami s přívěsky
Plody
tvrdky
Semena
(vysévají se celé tvrdky)
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
z řady podobných druhů jen vzácně v kultivaci Ph. atropurpurea Dunn (rostliny lysé), Ph. oreophila Kar.& Kir. a Ph. mongolica Turcz. (obě s hvězdicovitými chlupy na listech i shora a zřídka přes metr vysoké), či Ph. cashmeriana Benth. (běloplstnatá s chlupy rovněž hvězdicovitýmii)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Září
Remontování - poznámka
běžně kvete v červnu a červenci, příležitostná květenství až do podzimu

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
přizpůsobivá, příležitostně i v polostínu
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -18°C (-24°C) (USDA)
Faktor vody
mezofyt až xerofyt
Faktor půdy
propustná, ale vododržná, slabě kyselá až zásaditá (pH 6.0-7.5)
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
upřednostňuje živinami bohaté půdy na bazických podkladech, prospívá však i v půdách chudých

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
kvetení, zimní aspekt
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon)
Použití - pro trvalky - poznámka
Fr 1 so, příležitostně GR 1 so (výslunná a suchá stanoviště)
Choroby a škůdci
rzi (Puccinia, Aecidium), askomycety rodů Erysiphe
Doporučený spon pro výsadbu
v menších skupinkách 3-4 rostliny na m2, nebo soliterně

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Množení oddělky
Množení - poznámka
výsevy přímo do 4 cm sadbovačů (15 g osiva k dopěstování tisíce rostlin), vzchází ochotně do dvou týdnů; kůlovité kořeny! - dělení riskantní a nevýnosné
Mezihrnky
8 cm
Konečné hrnky
10-12 cm
Retardace
vzácně ošetření paclobutrazolem ku zkrácení internodií mezi přesleny
Květní tvorba
pravděpodobně dlouhodenní - exaktní data málo známa
Odrůdy
´Amazone´ s květy temně růžovými

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště
2011
Poznámka
dosud nehodnocena, blízká Phlomis cashemiriana Li (sbírkový význam)

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena