Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Phlomis tuberosa
Vědecký název taxonu
Phlomis tuberosa
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné
Český název
sápa hlíznatá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Phlomidopsis tuberosa (L.) Link
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Odrůda
Nadřazená kategorie
Phlomis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
po celém eurasijském mírném pásmu, místy do subtropů

Zařazení

Fytocenologický původ
orgadofyt, nomofyt: v lesostepi, na vlhkých lukách a pastvinách z nížin do hor (v asijských horách k 2200 m n.m.)
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Pěstitelská skupina - poznámka
Fr 1 so, příležitostně GR 1 so (výslunná a suchá stanoviště)
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vzpřímená trvalka až 1.5 m vysoká
Kořen
adventivní ze zhlíznatělých oddenků
Výhony
vzpřímené, chudě větvené, hranaté, olysávající, často purpurové
Listy
bazální řapíkaté a trojúhle srdčité, lodyžní více kopinaté, hrubě zubatě vroubkované, svrchu drsně chlupaté (nevětvenými trichomy), vespod s chlupy hvězdicovitými nebo olysalé
Květenství
květy až po čtyřiceti v několika oddálených přeslenech z paždí listů
Květy
zygomorfní, různoobalné, pětičetné, srostloplátečné, dvoupyské se svrchním pyskem zevnitř hustě vousatým, purpurové, plstnatě oděné, s dvoumužnými tyčinkami s přívěsky
Plody
tvrdky
Semena
(vysévají se celé tvrdky)
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
z řady podobných druhů jen vzácně v kultivaci Ph. atropurpurea Dunn (rostliny lysé), Ph. oreophila Kar.& Kir. a Ph. mongolica Turcz. (obě s hvězdicovitými chlupy na listech i shora a zřídka přes metr vysoké), či Ph. cashmeriana Benth. (běloplstnatá s chlupy rovněž hvězdicovitýmii)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Září
Remontování - poznámka
běžně kvete v červnu a červenci, příležitostná květenství až do podzimu

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
přizpůsobivá, příležitostně i v polostínu
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -18°C (-24°C) (USDA)
Faktor vody
mezofyt až xerofyt
Faktor půdy
propustná, ale vododržná, slabě kyselá až zásaditá (pH 6.0-7.5)
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
upřednostňuje živinami bohaté půdy na bazických podkladech, prospívá však i v půdách chudých

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
kvetení, zimní aspekt
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon)
Použití - pro trvalky - poznámka
Fr 1 so, příležitostně GR 1 so (výslunná a suchá stanoviště)
Choroby a škůdci
rzi (Puccinia, Aecidium), askomycety rodů Erysiphe
Doporučený spon pro výsadbu
v menších skupinkách 3-4 rostliny na m2, nebo soliterně

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Množení oddělky
Množení - poznámka
výsevy přímo do 4 cm sadbovačů (15 g osiva k dopěstování tisíce rostlin), vzchází ochotně do dvou týdnů; kůlovité kořeny! - dělení riskantní a nevýnosné
Mezihrnky
8 cm
Konečné hrnky
10-12 cm
Retardace
vzácně ošetření paclobutrazolem ku zkrácení internodií mezi přesleny
Květní tvorba
pravděpodobně dlouhodenní - exaktní data málo známa
Odrůdy
´Amazone´ s květy temně růžovými

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště
2011
Poznámka
dosud nehodnocena, blízká Phlomis cashemiriana Li (sbírkový význam)

Grafické přílohy