Vědecký název taxonu
Hedera helix
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné (1753)
Odrůda
-
Český název
břečťan popínavý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Hedera tessellata Hort.ex Carr.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
téměř po celé Evropě (s výjimkou Skandinávie) a přes Malou Asii do kavkazského podhůří

Zařazení

Fytocenologický původ
etalofyt, petrodofyt - smíšené listnaté lesy, zarostlé sutě a skály, staré zdi, na slabě kyselých až neutrálních půdách, tzpravidla do 600 m nm.
Pěstitelská skupina
Liána, Interiérová rostlina okrasná listem a Liána stálezelená
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
liána až 20 m vysoká, v juvenilních stadiích popínavá, v adultních s výhony odstálými, s hrubou texturou
Kořen
adventivní, na stoncích hřebeny kořenů přísavných
Výhony
popínavé nebo plazivě přepadavé, v mládí hvězdicovitě vločkované, dřevnatějící, spirálně nebo dvouřadě olistěné
Listy
řapíkaté, juvenilní zpravidla dlanitě pětilaločné (množství odrůd s listy velmi proměnlivými), adultní kosníkovité a celokrajné, záhy olysávající, temně zelené s bělavou nervaturou
Květenství
v hroznech seskládané okolíky
Květy
oboupohlavné, hvězdicovitě pětičetné, zelené nebo nazelenale žluté, kalichy redukovány v zoubkaté prstence
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
okrouhlé modročerné bobule velikosti hrachu
Semena
ledvinitá, bělavá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
často zaměňována s H. nepalensis K.Koch (rhombické anebo staženě laločnaté listy s vyniklou bledou nervaturou větvící v nápadně sevřených úhlech: skupina ´Corrugata´), příležitostně s jinými drobnolistými druhy
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Srpen
Konec doby kvetení
Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
přizpůsobivá, optimum 16-24 klux (anebo více, nutno však zabránit přehřívání listů - kompromis!), zakořeňování řízků 8-10 klux, srůstání roubů nanejvýš 4 klux; 1.6-2.4 klux pro dlouhodobé udržení kvality v bytech (některé kultivary tolerující i 0.8 klux)
Faktor tepla
produkce: množení pestrolistých odrůd 16°C-20°C, u zelených postačí 12°C-20°C; po prokořenění 16°C-20°C (za vysoké insolace do 26°C, ne však přes 30°C), u pestrolistých odrůd ne pod 14°C - stagnace růstu!
Faktor vody
mesofyt - nepříliš vysýchavý substrát, RVV alespoň 40-60%
Faktor půdy
nejlépe v rašelině s borkou (vododržnost 50-70%) s pH 5.5-6.0 a EC do 2.5 mS.cm (množení 1.0-1.5 mS.cm)
Faktor půdy - vápnostřežný

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Podnož
× Fatshedera lietzei Guill., dříve také Fatsia japonica Decne & Planch. (pomalý růst, snížená affinita, ale kvalitnější)

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
početné deuteromycety (Colletotrichum, Rhizoctonia, Aulographum, Pythium, Trochila, Nectria, Mycosphaerella, Lophiotrema, Alternaria, Meliola, Thyridaria, Hyalorbilia atd.); ze škůdců svilušky (Tetranychus, Calepitrimerus), třásněnky (Dendrothrips, Eupoecilia, Kissophagus), štítenky (Coccus, Filippia, Chrysoperla, Chrysomphalus), háďátka (Meloidogyne) a další
Doporučený spon pro výsadbu
produkce rostlin řízky v 8 cm cca 120 hrnků /m2, po čtyřech týdnech povolování k 80 ks /m2; po přehrnkování do 11 cm 50 hrnků /m2, větší pětiměsíční rostliny před expedicí cca 36 rostlin /m2; roubované na Fatshedera v 12-14 cm hrnkách 16-24 rostlin /m2

Množení

Množení
Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
jen dobře vyzrálé řízky - vrcholové často problematické; stromkové formy - dopěstování podnoží (×Fatshedera) cca 16 týdnů
Mezihrnky
8 cm hrnky (pro miniplanten i konečné) nebo sadbovače (zakořenění řízků po 5-6 v hrnku)
Konečné hrnky
10-12 cm hrnky; větší a roubované rostliny také v hrnkách 14 cm nebo větších
Květní tvorba
exaktní data nejsou známa, pro produkci jsou nicméně bezvýznamná
Doba kultivace
menší rostliny v 8 cm hrnkách jen asi tři měsíce, větší v 11 cm hrnkách 5-6 měsíců, roubované až 10 měsíců (včetně dopěstování podnoží)
Odrůdy
stovky odrůd lišících se vzrůstem, velikostí, tvarem a vybarvením listů: zelenolisté ´Deltoidea´, ´Conglomerata´, ´Crenata´, ´Cambwoodiana´, ´Digitata´, ´Helvetica´, ´Montgomery´, ´Boskoop´, ´Gavotte´, ´Crispa´, ´Baltica´, ´Pittsburg´, ´Sella´, ´Rusla´, ´Shamrock´, ´Patricia´, ´Gulla´, ´Frida´, ´Brokamp´atd; žlutě variegátní ´Golden Colibri´, ´Goldchild´, ´Goldherz´; bíle variegátní ´Maculata´, ´Williamsiana´, ´Ester´, ´Eva´, ´Chester´, ´Glacier´, ´Helwig´, ´Susanne´, ´Jubilee´, ´Tonny´, ´Kolibri´, ´Reindun´, ´Cecilia´, ´Adam´, ´Ivalace´ a mnohé další

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
2010: 3.5 mil.prod.rostlin s obratem 5.2 mil.eur (Schefflera celkem) - mezi hrnkovými květinami na 49.pozici; 2005 Schefflera "overig" 667 tis.prod.hrnků, z toho 429 tis. elegantissima "overig", ´Castor´ a ´Bianca´ 155 tis.prod.hrnků (celkem elegantissima 525 tis.eur)
Poznámka
molekulární data (Plunkett & al.,2009) nepodporují spojení Dizygotheca s rodem Schefflera (viz Lowry & al.,1989); recentně Lowry & al.(2012, v tisku) spojují "pacifické schefflery" s rodem Plerandra

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Čtvrtek 13. Červen 2013 05:57

AGM 2002 (P.scutellaria ´Marginata´spolu s P. guilfoylei ´Victoria´)

Zobrazena 1 položka