Jméno
(Dieck) Rehd.
Poznámka
-
Taxony
Malus pumila Niedzwetzkyana