Vědecký název taxonu
Juniperus chinensis
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
´Spartan´
Český název
jalovec čínský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířen především v severovýchodní Číně, Mandžusku, Japonsku a Koreji.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
6-15 m velký strom, někdy s keřovitým charakterem růstu, s korunou v mládí kuželovitou, posléze široce až vejčitě kuželovitou a velmi hustě zavětvenou.
Výhony
tenké, zhruba 1-1,5 mm silné a oválné na průřezu, po rozemnutí výrazně aromatické.
Listy
nese jehlice dvojího typu. Převažující šupinovité jehlice jsou úzce kosočtverečné zhruba 2 mm dlouhé, zakončené tupou špičkou. Nejčastěji jsou světle zelené více méně lesklé. Okraje šupin jsou bělavě lemované a jejich špičky přitisklé k výhonu. Jehlicovité listy (juvenilní) jsou obvykle 6-10 mm dlouhé, často uspořádané po 3 v přeslenu. Jejich báze sbíhají po větvičce. Jsou ostře špičaté a na svrchní straně mají dva bělavé pruhy průduchů.
Plody
rostliny jsou zpravidla dvojdomé, zdužnatělé šištice jsou kulovité a 6-8 mm velké, ve zralosti hnědé s bílomodrým voskovým povlakem. Dozrávají ve druhém roce.
Kůra a borka
tenká, podélně vláknitě odlupčitá, hnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Juniperus virginiana - tenké výhony max. 1 mm silné, čtyřhranné na průřezu, po rozemnutí jen slabě aromatické, okraje šupin bez bělavé kresby, jehlice zakončena ostrou a od výhonu lehce odstávající špičkou, jehlicovité listy uspořádány většinou vstřícně a poněkud kratší, šištice zrají prvním rokem a jsou velmi drobné, modročerné, vejčitého tvaru; Juniperus scopulorum - výhony max. 1 mm silné, nevýrazně čtyřhranné, šupinovité jehlice bez výrazné kresby na hranách a na hřbetě se žlázkou, jehlicovité přítomny jen zřídka a uspořádány jsou po dvou, modře zbarvené (ojíněné) šištice jsou kulovité nebo smáčkle kulovité a dozrávají druhým rokem; Juniperus x media - keřovitě rostoucí druh, ploše rozprostřený růst.
Dlouhověkost
středněvěký až dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
světlomilný druh, který však obstojně snáší i dílčí přistínění (až polostín).
Faktor tepla
dobře mrazuvzdorný, vhodný pro oblasti I-IV.
Faktor vody
nejlépe vyhovují stanoviště středně vlhká, dobře však roste i na lokalitách suchých (vyjma extrémně suchých), toleruje i nízkou vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
na kvalitu půdního horizontu nenáročný, nejlépe se mu daří na teplých, živných a vápanatých půdách, velmi dobře však roste i na půdách kyselých, písčitých a minerálně chudších.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
původní druh používán méně než jeho četné odrůdy, pěstují se především kultivary zajímavé barvou ojehličení a tvarem, doplňkový druh, především do skupinového použití, ale i jako solitéra.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
velmi dobře toleruje znečištění a mětské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
původní druh nejčastěji generativně, kultivary především řízkováním.
Odrůdy
´Keteleerii´- široce kuželovitý vzrůst, bohatě plodící samičí odrůda, až 10 m; ´Monarch´ - užší kuželovitý vzrůst, převažují jehlicovité jehlice, modrozelený strnulý výraz, až 10 m; ´Obelisk´ - menší vzrůst, podíl jehlicovitých a šupinovitých jehlic je zhruba 1:1, do 5 m; ´Stricta´- menší vzrůst, výrazný modravý vzhled, pouze jehlicovitá forma ojehličení, do 4 m; ´Variegata´ - část šupinovitých jehlic je krémově bíle panašovaná, do 5 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena