Vědecký název taxonu
Pinus wallichiana
Jména autorů, kteří taxon popsali
A. B. Jacks.
Odrůda
-
Český název
borovice himalájská
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Pinus griffithii
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
široce rozšířena v pohoří Himaláj a Hindúkuš, od Afghánistánu až po Nepál.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
25-30 m velký strom, s nápadnou široce kuželovitou závojovitě stavěnou korunou a vodorovně rozloženými větvemi.
Výhony
žlutohnědé, lysé, v mládí ojíněné a tedy modrozelené.
Pupeny
hnědavé, podlouhle vejčité, slabě pryskyřičnaté, krycí šupiny s bělavým lemem.
Listy
upořádané po 5-ti ve svazečku, zhruba 120-180 (200) x 0,7 mm velké, nasivělé či modrozelené barvy, na hranách jemně pilovité až modrobílé, pochvy zpravidla 1,8 cm dlouhé a již v prvním roce záhy opadavé, jehlice vyjma mladých výhonů zřetelně převisají.
Plody
podlouhle válcovitá šištice bývá 15-25 (30) x 3-4 cm velká, poměrně nápadně smolnatá a celkově mírně prohlá, postavena je na 3-4 cm dlouhých stopkách po 1-3 kusech na koncích větví, štítky plodních šupin jsou vyklenuté, podélně rýhované a do žluta zabarvené.
Kůra a borka
tmavě šedá a poměrně dlouho hladká (avšak kratší dobu než u P. strobus), později hnědošedá podélně mělce brázditá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pinus x schwerinii - mladé výhony jsou nápadněji modrozelené, zřetelně ojíněné a řídce chlupaté, vejčité pupeny jsou kratší a silně pryskyřičnaté, jehlice také kratší, zhruba 100-140 x 0,7 mm velké, méně povislé, celkově habitus poněkud řidší a závojovitý, šištice jen 10-15 (20) cm velká; Pinus strobus - koruna ve vyšším věku značně nepravidelná, často s nestejně dlouhými větvemi, výhony zeleno hnědé, řídce chlupaté, vejčité, slabě smolnaté a drobné pupeny, jehlice pilovité, na hřbetní straně tmavě zelené, na bocích s bělavými řadami průduchů, štětkovitě uspořádané na koncích větévek, štítky šištic jsou ploché a matně hnědé;
Dlouhověkost
krátkověká až středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
plně světlomilný druh, který při nedostatku světla záhy vyvětvuje a ztrácí ojehličení, pouze v mládí snáší dílčí přistínění.
Faktor tepla
omezeně mrazuvzdorná, v méně příznivých zimách může namrzat, nutno vysazovat na chráněná, závětrná, stanoviště, nejlépe do severních či východních expozic (problematické časně jarní a zimní slunce), použitelná v oblastech I-II.
Faktor vody
jednoznačně upřednostňuje polohy poněkud vlhčí, preferuje rovněž vyšší vzdušnou vlhkost, naopak nevhodná do zamokřených lokalit a do suchých stanovišť.
Faktor půdy
vyžaduje živnější stanoviště spíše na půdách těžších a hlinitějších.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
doplňkový druh, nápadná solitéra výrazná nejen svým celkovým závojovitým charakterem, ale i velkými atraktivními šišticemi, pro její omezenou mrazuvzdornost lze doporučit do širšího pěstování příbuzný a mnoha vlastnostmi podobný, avšak mrazuvzdornější druh - Pinus x schwerinii.
Choroby a škůdci
v oblastech s vyšším výskytem rzí a dalších houbových chorob jehlic může být vizuální kvalita jedinců problematická.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
obstojně toleruje znečištěné prostředí a ovzduší.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh převážně generativně, méně často i roubováním na 5-ti jehličkaté mrazuvzdornější druhy.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena