Vědecký název taxonu
Geranium endressii
Jména autorů, kteří taxon popsali
J.Gay (1832)
Odrůda
´Wargrawe Pink´
Český název
kakost Endressův
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
endemit západopyrenejských svahů, na pokraji vyhynutí

Zařazení

Fytocenologický původ
nomofyt - horské pastviny mezi 1000- 1600 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Za - záhonová trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
poléhavě rostoucí, 0.2 - 0.3 m vysoká a až 0.6 - 0.8 m (v přímořských krajích i více) široká
Kořen
adventivní z plazivých, podzemních nebo povrchových oddenků
Výhony
relativně tenké, vidlanovitě větvené, žláznatě chlupaté, vstřícně olistěné
Listy
přízemní ve spirále, dlouze řepíkaté a dle odrůdových dispozic až 0.2 m široké, lodyžní vstřícné; v obrysu pětiúhlé a zhruba do čtyř pětin průměru dlanitě pětilaločné s nepravidleně ostře zubatými segmenty, poněkud svraskalé a měkce pýřité, zpravidla temně zelené
Květenství
početné dvoukvěté vijany ve vidlanovitě větveném květenství
Květy
nálevkovité, různoobalné s hrotnatě osinkatými, žláznatými sepaly a širokými, často srdčitě vykrojenými petaly, volnoplátečné, pětičetné, diplostemonické, purpurové nebo růžové
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
zobanité merikarpy bez okrasné hodnoty
Semena
velikosti lněného semene, červená, síťnatá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelná s blízkým, rovněž pyrenejským G. nodosum L. (rostliny nežláznaté s listovými segmenty jen mělce, ne laločnatě, zubatými) a zejména s řadou svých hybridů s G. versicolor (širokoplátečné odrůdy G. x oxonianum jako ´Beholders Eye´, ´Rose Clair´ nebo ´Rödbylund´)
Dlouhověkost
nepříliš dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červenec
Doba kvetení - poznámka
řada odrůd dokvétá do poloviny října nebo remontuje
Remontování

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
na plném slunci pouze při dostatku vody
Faktor tepla
výsevy 18°C-22°C, dopěstování výsadby schopných rostlin 16°C, ke kontrole nežádoucího prodlužovacího růstu i 8°C-10°C; mrazuvzdorná do -30°C (USDA)
Faktor vody
mezofyt - za sucha nutná závlaha (vysoké požadavky na živiny a vodu především v dubnu - květnu při elongaci květních stonků)
Faktor půdy
provzdušněná, ale vododržná, nespékavá, spíše neutrální (pH 6.0 - 7.0) s vyšším podílem organické složky
Faktor půdy - poznámka
každoročně v předjaří 10 kg plných hnojiv pro ar

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
především pro stanovištní okruh GR 1-2 abs (okraje dřevinných porostů se sušší i vlhčí půdou v polostínu), doplňkově Fr 2 so-abs (volné plochy); odrůdy zejména pro B 2 so (slunné záhony)
Choroby a škůdci
askomycety (Erysiphe, Alternaria, Cercospora) a rzi rodu Aecidium; ze škůdců klopušky (Hypera, Protoemphytus), lalokonosci (Zacladus), mandelinky (Aphthora), motýli rodů Stigmella a Aricia
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách 6-10 rostlin na m2 (porosty už druhým rokem zapojené)

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Vrcholové řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka
jako řízky použitelné jarní růžice s částí oddenku, "kořenovými´" řízky jsou v praxi též označovány oddenkové segmenty; výsevy 10 g osiva k dopěstování tisíce rostlin, vyžaduje stratifikaci
Mezihrnky
řízkování do 6 cm sadbovačů - v příliš malých sadbovačích zůstanou malé i po přehrnkování a málo kvetou
Konečné hrnky
kontejnery 10-12 cm (po vyvinutí 10-12 listů)
Retardace
ne
Květní tvorba
nejspíše fakultativně dlouhodenní rostliny - exaktní data dosud chybí; nutná je vernalizace (šest týdnů 4°C-6°C)
Odrůdy
něžně růžové ´Wargrawe Pink´, ´Castle Drogo´, Betty Catchpole´; často jsou kodrůdám tohoto druhu počítány i podobné hybridy s G. versicolor (G.x oxonianum ´Beholders Eye´, ´Hexham Pink´ apod.)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
2005: 85 tisíc prodaných hrnků (kakosty celkem) s obratem 56 tis.eur; z toho "Geranium overig" 70 tisíc hrnků (40 tis.eur)

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Čtvrtek 13. Červen 2013 05:53

AGM 2005: ´Wargrawe Pink´ (ale v německém hodnocení - Hertle 2006 - jen "postradatelná"), ´Castle Drogo´ a ´Beholders Eye´ (poslední spíše G.x oxonianum)

Zobrazena 1 položka