Anthurium scherzerianum ´Stephanie´ - adaxial

Vědecký název taxonu
Anthurium scherzerianum
Jména autorů, kteří taxon popsali
Schott (1857)
Odrůda
-
Český název
-
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Anthurium wardianum vanHoutte, A. rotschildianum Bergm.& Veitch
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Neotropická květenná říše a Karibská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Kostarika (nomenklatorický typ údajně z Guatemaly)

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt - podhorské a horské deštné lesy mezi 800-2000 m n.m.
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma
Epifyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
epifyt za květu cca 0.4 m vysoký s řapíkatými, úzce kopinatými listy a nápadnými květními toulci
Kořen
adventivní, masité a křehké
Výhony
silně zkrácené, pokryté zbytky katafylních listenů, kořenující
Listy
pochvatě a kloubnatě řapíkaté, až 0.3 m dlouhé, lineárně kopinaté nebo hrotnatě eličité, matně zelené, žláznatě tečkované
Květenství
úžlabní, dlouze stopkaté, sytě oranžové nebo rumělkové palice se stěsnanými kvítky, podpírané velikými (do 0.1 m, ale u "A.wardianum" až 0.2 m dlouhými) rumělkově červenými toulci
Květy
oboupohlavné, zdánlivě čtyřčetné se zbytnělými tepaly, proterogynické s bílým pylem
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
červené bobule s 2-4 semeny
Semena
vejčitá, bělavá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
svérázný druh sekce Porphyrochitonium, s jinými taxony prakticky nezaměnitelný
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Prosinec
Doba kvetení - poznámka
kvete celoročně, nejvíce ale ve světlých měsících roku (pozastavení vývinu založených poupat při nedostatku světla)

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
optimum 20-30 klux, méně než 16 klux výrazně zpomaluje vývin poupat, k dlouhodobému udržení kvality v bytech min. 2-4 klux
Faktor tepla
produkce 18°C-20°C/18°C, za dostatku světla až 24°C, pokles teplot k 14°C-16°C posouvá v zimních měsícíh kvetení k ranějším termínům
Faktor vody
mesofyt, stejnoměrná vlhkost substrátu, před snížením teplot pro podporu kvetení 2-3 týdny nezalévat!
Faktor půdy
produkce zpravidla v baltské rašelině s borkou, perlitem, pH 6.0-7.0

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
bakterie (Erwinia, Xanthomonas), rzi (Uromyces) a početné deuteromycety (Colletotrichum,Ceratocystis, Rhizoctonia, Sclerotia, Acremonium, Cephalosporium, Cercospora, Myrothecium, Pythium); ze škůdců mšice (Rhopalosiphum, Myzus), štítenky (Pinnaspis), háďátka (Rhadopholus)

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
dnes již prakticky jen mikropropagace (odrůdy!) - z tkáně (kalusové kultury, axillární pupeny) získané mikrořízky v 2 cm multiplatech na inertním mediu cca čtyři měsíce v lab.podmínkách, poté hrnkovatelné
Mezihrnky
z 2 cm sadbovačů po čtyřech měsících po dvou rostlinách (počet květenství!) do 10 cm hrnků, po dalších 3-4 měsících přehrnkování
Konečné hrnky
12-14 cm hrnky - konečné rozestavění 12-16 hrnků /m2
Retardace
ne
Květní tvorba
květenství zakládána za každým listem, ve špatných podmínkách (světlo, výživa) stagnují ve vývinu nebo abortují
Reakční doba
po snížení teplot k 14°C-16°C (šest týdnů) pokvetou rostliny po dalších 4-6 týdnech při 18°C(20°C)
Doba kultivace
z výsevu (dnes už ojediněle) 20-24 měsíců, zařazením chladného období možno zkrátit k 18-20 měsícům, z tkáňového množení (od převodu mikrořízků) 14-16 měsíců
Odrůdy
množství odrůd kvetoucích červeně (´Sunlight´, ´Amazone´, ´Chanty´, ´Dolly´, ´Molly´, ´Tessa´, Dolores´, ´Arabella´, ´Ariane´, ´Rosemarie´, ´Artus´, ´Opus´, ´Solara´ a další), bíle (´Allura´, ´Moonlight´), skvrnitě červenobíle (´Graffiti´, ´Amaretti´), růžově (´Rosanne´, ´Stephanie´, ´Lilian´) i zeleně (´Arinos´, ´Smaragd´).

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
roční obrat 49.5 mil.eur (Anthurium, 16.3 mil.prod.hrnků) - ve VBN statistikách 2. příčka v žebříčku hrnkových květin (2010); kategorie "niet bloeiend" s obratem 122 tis..eur (26 tis.prod.hrnků); ale ještě v roce 2005 onrat 337 ti.eur (52 tis.prod.hrnků)
Poznámka
AGM 2002

Grafické přílohy

 • Anthurium scherzerianum ´Stephanie´ - adaxial

 • Anthurium scherzerianum ´Stephanie´ - abaxial

 • Anthurium scherzerianum ´Graffiti´

 • Anthurium scherzerianum ´Arinos´

 • Anthurium scherzerianum

 • Anthurium scherzerianum - zralé prašníky

 • Anthurium scherzerianum ´Lilian´

 • Anthurium scherzerianum ´Solara´

 • Anthurium scherzerianum ´Amaretti´ - abaxial

 • Anthurium scherzerianum ´Amaretti´ - adaxial

 • Anthurium scherzerianum ´Allura´

 • Anthurium scherzerianum - zralé pestíky

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena