Vědecký název taxonu
Koeleria glauca
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Schrad.) DC.
Odrůda
-
Český název
smělek sivý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Poa glauca Schkuhr non Vahl
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Euroázijský druh, s výskytem od západní Evropy (Německo, krajiny Beneluxu) přes střední Evropu, Ukrajinu, evropskou část Ruska až po Ural.Také jižní Skandinávie, Pobaltí a sever Balkánu. U nás domácí.

Zařazení

Fytocenologický původ
suché písčiny, borové lesy, vřesoviště
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
drobná, hustě trsnatá tráva
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
stébla tenká, pevná, vzpřímená, nejčastěji 30 - 45 cm vysoká, na bázi cibulkovitě ztloustlá
Listy
tuhé, vzpřímené, úzké, u nekvetoucích výběžků 2 - 6 cm dlouhé, u kvetoucích o něco delší, na líci drsné, na rube lysé, sivomodré
Květenství
velmi úzká, klasovoitě stažená, 2 - 11 cm dlouhá lata na stéblech 30 - 45 cm dlouhých (výjimečně až 70 cm)
Květy
1 - 3 květý klásek
Plody
obilka
Vytrvalost
mrazuvzdorná, v tuhých zimách může vymrzat
Dlouhověkost
krátkověká travina
Doba rašení
Brzy na jaře rašící (II-III)
Doba rašení - poznámka
raší v průběhu března

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
Plné slunce upřednostňuje, k polostínu je tolerantní
Faktor tepla
teplé, výhrevné půdy
Faktor vody
suché až svěží půdy;
Faktor půdy
propustné, chudé, písčité až kamenité půdy; těžké půdy nejsou vhodné pro pěstování. V humózních a živných půdách je nevzhledná (řídký, rozkleslý trs s vytáhlými listy) a krátkověká.
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
spíše kyselé půdy ale snáší i přítomnost vápna

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
celoročně zajímavou barvou listu obzvláště před květem
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - poznámka
vhodná pro stylizované společenstva inspirovaná přírodou. Stanoviště intenzivně ošetřovaného záhonu není ideálním stanovištěm.
Použití
na stanovišti se šíří formou vysemeňování
Doporučený spon pro výsadbu
3 - 5 ks/m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka
snadno ze semen, semena v teple dobře klíčí. Odrůda ´Coolio´ snadno množitelná ze semen, krátkověká.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
2011-05-01
Dodavatel
Siebler Stauden - Německo

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena