Euphorbia epithimoides v době kvetení. Foto Kuťková

Vědecký název taxonu
Euphorbia epithymoides
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
pryšec mnohobarvý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Euphorbia polychroma A.Kern.
Autor
Pavol Kaššák
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast

Zařazení

Fytocenologický původ
Roste na výslunných stráních, lesních světlinách a v lesních lemech, v teplomilných doubravách, obvykle na vápnitém podkladu, v pásmu od nížin po pahorkatiny (botany.cz)
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá bylina s velmi dekorativním pravidelným, téměř kulovitým trsem
Kořen
dřevnatějící oddenek
Výhony
30-50 cm vysoké, kulaté na průžezu, měkce pýřité
Listy
střídavé, podlouhlé,chloupkaté
Květenství
5 ramenný lichookolík. V době květu se pod květenstvím nápadně žlutě vybarvují listeny
Květy
žluté, drobné, skryté v paždí listenů
Plody
tobolka
Vytrvalost
vytrvalá
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor tepla
teplomilná
Faktor vody
suchovzdorná
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
propustné půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době květu a na podzim, kdy listy vybarvují do oranžově-červené barvy
Použití - pro trvalky
VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Doporučený spon pro výsadbu
5 ks/m2

Množení

Množení
Generativní, Bylinné řízky a Dělení trsů

Grafické přílohy

  • Euphorbia epithimoides v době kvetení. Foto Kuťková

  • Trs Euphorbia epithimoides. . Foto Kuťková

  • Euphorbia epithimoidesybarvení Euphorbia epithimoides na podzim. Foto Kuťková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena