´Stratosphere White´

Vědecký název taxonu
Oenothera lindheimeri
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Engelm.& A.Gray) Wagner & Hoch (2007...
Odrůda
´Snowstorm´
Český název
pupalka (gaura) Lindheimerova
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Gaura lindheimeri Engelm.& A.Gray
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
Severní pobřeží Karibiku - z Mississippi přes Louisianu a Texas do Mexika (Coahuila)

Zařazení

Fytocenologický původ
psilofyt, chalikodofyt, chledofyt - kamenité prérie, štěrkoviště, okraje cest, ruderální stanoviště, do 2500 m nadmořské výšky
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
krátkověká trsnatá trvalka za květu až metr vysoká, ve dne kvetoucí, vzdušného habitu
Kořen
adventivní kořeny z krátkých oddenků
Výhony
tenké, často červené, drsně pýřité, vespod střídavě okistěné, poté větvené s množstvím poupat
Listy
lopatkovitě obvejčité, sinuátně zubaté, krátce štětinkaté, až 0.1 m dlouhé, výše na lodyhách silně redukované
Květenství
vzdušné, řídké, latnatě seskládané hrozny; poupata rozkvétají ráno (!)
Květy
početné, neveliké, zygomorfní, různoobalné, čtyřčetné, diplostemonní s čtyřlaločnými bliznami, bílé nebo růžové, často s červenými kalichy
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
přisedlé (!), neveliké, rhombicky elipčité, nevýrazně křídlaté tobolky bez okrasné hodnoty
Semena
asymetricky obvejčitá, hnědošedá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelná s jinými velkokvětými druhy sekce Gaura, např. O.suffulta (Engelm.) W.& Hoch nebo O.demareei (Rav.& Greg.) W.& Hoch (obě se stopkatými tobolkami, nepěstují se), také ale s O. xenogaura W.& Hoch (Gaura drummondii, sect. Xenogaura, agresívně odnožující) nebo O. suffrutescens (Ser.) W.& Hoch (Gaura coccinea, sect.Campogaura), obě k večeru rozkvétající a používané k hybridizacím s O. lindheimeri
Dlouhověkost
krátkověká (často se projevuje jen jako dvouletka)
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -26°C (USDA) - rostliny dosud nekvetoucí; Götz & al. 2011: do -6°C
Faktor vody
xerofyt - mesofyt
Faktor půdy
propustné, vysýchavé, nezasolené, neutrální půdy s pH 5.5-7.2

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
Fr 1 so-b (suchá a slunná stanoviště), doplňkově B 1 so a GR 1 so-b
Choroby a škůdci
rzi (Puccinia, Uromyces) a ascomycety (Cylindrocladium, Septoria, Erysiphe, Leptosphaeria, Lophiostoma, Mycosphaerella, Pleospora a další), ze škůdců roztoči (Aceria), mšice (Brachycaudus, Aphis), molice (Trialeurodes), klopušky (Lygus), pěnodějky (Philaenus), vrtalky (Phytomyza), nosatci (Cneorhinus) a mandelinky (Altica)
Doporučený spon pro výsadbu
4-6 rostlin na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Vrcholové řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
výsevy 30 g osiva pro 1000 rostlin - po 2-3 do buněk v multiplatech, vzchází do dvou týdnů při 20°C - po vzejití možno snížit teploty k 16°C; řízky koření pod vodní mlhou při 20°C-22°C (1000 ppm IBA)
Mezihrnky
sadbovače 128, 288
Konečné hrnky
8-10 cm (1 sazenice), 14 cm (2-3 sazenice) - hrnkování 4-6 týdnů po vzejití, dopěstování kvetoucích rostlin dalších 6-8 týdnů v závislosti na odrůdě
Retardace
daminozid a uniconazol redukují výšku a kompaktnost rostlin bez vlivu na květní násadu
Květní tvorba
fakultativně dlouhodenní rostliny
Reakční doba
na dlouhém dni 50-60 dní, na krátkém dni 70-80 dní do rozkvětu bez předchozí vernalizace - po 15týdenní 5°C snížení teplot kvetení na krátkém i dlouhém dni do 45-50 dní
Doba kultivace
z výsevu 10-14 týdnů, z řízků 8-12 týdnů + doba vernalizace (závislost na teplotách a odrůdě: Finical & al. 2000)
Odrůdy
množství odrůd lišících se vzrůstem, barvou a velikostí květů: bělokvěté ´Ballerina White´, ´Geyser White´, ´Karalee White´, ´Papillon´, ´The Bride´, ´Snowstorm´, ´Stratosphere White´, růžové ´Ballerina Blush´, ´Ballerina Rose´, ´Cherry Brandy, ´Chiffon´, ´Gambit Rose´, ´Geyser Pink´, ´Passionate Blush´, ´Pink Fountain´, ´Siskiyou Pink´ a další; také ´Karalee Petite Pink´ z křížení O. lindheimeri s O. suffrutescens; dvoubarevné květy ´Stratosphere Picotee´, ´Summer Emotions´ a další; variegátní list např. ´Passionate Rainbouw´, ´Corries Gold´, ´Jo Adela´, ´Sunny Butterflies´, ´Occitania´.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Poznámka
Pennsylvania State Variety Trials 2008-2011: Belleza White 4.6, Papillion Pink 3.1, Geyser Pink 4.4 (z pěti dosažitelných bodů)

Grafické přílohy

 • ´Stratosphere White´

 • ´Stratosphere White´

 • ´Snow Fountain´

 • ´Geyser Pink´

 • ´Pink Fountain´

 • ´Rosy Jane´

 • ´Rosy Jane´

 • O. lindheimeri x O. suffrutescens?

 • Karalee ´Petite Pink´, O. lindheimeri x O. suffrutescens

 • Karalee ´Petite Pink´, O. lindheimeri x O. suffrutescens

 • (Gaura coccinea)

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Čtvrtek 13. Červen 2013 05:52

Kombinace Oenothera lindheimeri (Engelmann & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch viz Wagner & al.(2007) - někdejší rod Gaura činí rod Oenothera parafyletickým (Levin & al., 2004).

Zobrazena 1 položka