Vědecký název taxonu
Quercus robur
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
dub letní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Quercus pedunculata Ehrh., Quercus femina Mill.
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
statný 30 - 40(50) m vysoký strom s širokou, nepravidelnou korunou; kmen je silný, válcovitý, rozvětvuje se v silné křivolaké větve; větve zejména u solitérních jedinců bývají často malebně pokroucené; na sušších, méně příznivých stanovištích, jsou jeho rozměry menší, charakter a tvar růstu však zůstává stejný
Kořen
kůlový až srdčitý
Výhony
olivově zelené, až šedohnědé, matně lesklé, od počátku lysé, s malými, okrouhlými lenticelami
Pupeny
vejcovité 5 - 7 mm dlouhé, se světle hnědými šupinami; zpravidla jsou lysé nebo jen výjimečně jemně pýřité
Listy
široce vejčité nebo obvejčité, 6 -15 (20) cm dlouhé a 2 -5 (10) cm široké, jsou zpravidla oboustranně lysé, na bázi zpravidla srdčitě vykrojené, na okraji tupě laločnaté s 5 - 6 (7) páry laloků; prostředí páry laloků bývají i dvakrát laločnaté; řapík je 2 -7 mm dlouhý, silný
Květy
jsou žlutozelené, nenápadné
Plody
po dvou až pěti na lysých, 3 - 6 cm dlouhých stopkách. Číška je polokulovitá až kuželovitá, tenkostěnná, Šupiny na číšce jsou těsně přitisklé, ploché, šedavě pýřité. Žaludy jsou podlouhle elipsovité 1,8 - 3 cm dlouhé, zpočátku bývají výrazně podélně pruhované. Mají leskle hnědou barvu
Kůra a borka
v mládí tmavošedá, matně lesklá, postupem času se mění v šedohnědou až hnědou, hluboce rozpraskanou a silnou borku
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Quercus petraea (žaludy přisedají nebo jen s kratičkou stopkou)
Dlouhověkost
dlouhověký
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
kvete spolu s rašením listů

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
žaludy lze sklízet po opadání nebo i dříve setřásáním ze stromů

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilná dřevina
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
dřevina náročná na teplo, oblasti I-III(IV), mírně citlivý k pozdním mrazům, některé jeho jižní provenience u nás mohou namrzat, zejména díky nevyzrálým jánským prýtům
Faktor vody
optimální jsou čerstvě vlhké až mokré půdy, mohou být i periodicky zaplavované
Faktor půdy
dobře roste na hlubokých, těžkých půdách
Faktor půdy - poznámka
dokáže však růst i na výslunných svazích v půdách suchých a minerálně chudých

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim se zbarvují žlutohnědě až hnědě
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
jako dřevina porostotvorná či kosterní, zejména v nižších a vlhčích polohách, krásná solitéra nebo skupina stromů, nepostradatelný druh v lesnictví, výborný alejový strom, dedávna vysazován na rybniční hráze, které dobře zpevňuje
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
krásný parkový strom, vznosný habitus, listy drží zhnědlé na stromech dosti dlouho do zimy, u některých jedinců pak i do jara příštího roku

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Roubování
Množení - poznámka
roubováním se rozmnožují kultivary, slouží jako univerzální podnož pro všechny ostatní druhy a kultivary
Odrůdy
'Aureobicolor' - listy na prvních výhonech normálně zelené, ale s žlutými fleky; letní výhony krásně žlutopestré; 'Fastigiata' - vzrůst kuželovitý či úzce vystoupavý; ´Pendula´ - strom do 25 m výšky s větvemi hluboce převislými; ´Marmorata´ - listy bíle tečkované; 'Umbraculifera' - koruna kulovitá, do 5 m široká

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena