Goeppertia roseo-picta - list adaxial

Vědecký název taxonu
Goeppertia roseopicta
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Linden) Borchs. & Suárez (2012;...
Odrůda
´Cora´
Český název
-
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Calathea roseopicta (Linden) Regel, Maranta illustris Linden
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Neotropická květenná říše a Amazonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Brazílie (Amazonas a Mato Grosso), Venezuela, Peru, Ecuador

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt, pelochtofyt - nížinné deštné lesy na aluviálních půdách, břehy potoků, zpravidla do 200 m n.m. (v Peru až k 500 m n.m.)
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá bylina s kose hrotnatě oválnými, jen krátce řapíkatými, velkými a nápadně pestrými listy, sotva čtvrt metru vysoká
Kořen
adventivní kořeny
Výhony
bezlodyžné rostliny s podzemními oddenky
Listy
homotropní, krátce a pochvatě řapíkaté, hrotnatě elipčité, asymetrické čepele až 0.2 m dlouhé, temně zelené s růžovými a krémovými pruhy podél žebra a (v cincinátně roztřepeném vzoru) při okrajích, často ještě s bledě zelenými pásy vprostřed, vespod svítivě purpurové
Květenství
cylindrické klasy až 0.1 m dlouhé se zelenými, spirálně sestavenými listeny a asymetrickýmibělopurpurovými květy
Květy
oboupohlavné, asymetricky trojčetné, bílé, nápadná petaloidní staminodia zformovaná v purpurově značené labellum
Plody
kožovitá tobolka
Semena
popelavá s bílým arillem (myrmekochorní)
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelná s řadou pestrolistých, často nepříbuzných druhů, nejspíše s habituelně podobnou G.picturata (Lind.) B.&S. (listy s širokým bílým pruhem vprostřed a užšími po okrajích, nebo téměř zcela bílé a zeleně lemované, bílé květy); habitem podobné jsou rovněž G.undulata (Lind.) B.&S a G.medio-picta (Morr.) B.&S s listy bíle značenými jen po žebru a vespod zelenými; amazonské G.veitchiana (Hook) B.&S, G.libbyana ((Kenn.) B.&S a G. lindeniana (Wallis) B.&S, vesměs s komplikovanou listovou kresbou v podobném vzoru, jsou robustní taxony s dlouze řapíkatými listy, poslední má nadto žluté květy v purpurových listenech; situaci ale značně komplikuje množství nových hybridů s těmito druhy
Dlouhověkost
krátkověká

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka
data nedostupná, v kultivaci kvete zřídka

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
10-20 klux, od 25 klux nutno stínit; k udržení kvality v bytech nejméně 0.8-1.2 klux
Faktor tepla
množení 22°C-24°C na spodním teple, produkce v létě 20°C-24°C, ani v noci ne pod 18°C, v zimě dle osvětlení 18°C-22°C
Faktor vody
voda nejlépe středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr; přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy
propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, perlitem; pH 4.5-6.0, EC do 1.2 mS/cm
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
bakterie (Pseudomonas), početné askomycety (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Colletotrichum; Leptosphaeria, Mycosphaerella, Phomatospora, Bipolaris, Drechslera); ze škůdců štítenky (Diaspis, Pulvinaria), roztoči (Steneotarsonemus, Polyphagotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce v hrnkách: 22-36 hrnků na m2 nebo méně, dle velikosti zboží

Množení

Množení
Řízkování, Bazální řízky, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
řízky se připravují z odlámaných lateráních pupenů z oddenku
Mezihrnky
8-10 cm v případě přehrnkování do 16-20 cm hrnků k dopěstování velkých rostlin
Konečné hrnky
zakořenělé oddělky do 10-12 cm hrnků nebo bazální řízky po dvou do těchže, po třech do 15 cm hrnků
Květní tvorba
pravděpodobně krátkodenní, exaktní data nedostupná, nicméně pro produkci bezvýznamná
Doba kultivace
hrnkové kultury: menší rostliny z oddělků cca 6-8 měsíců (v hrnkách 10-12 cm), velké rostliny (16-20 cm hrnky) až 18 měsíců
Odrůdy
množství odrůd spojovaných v sériích Exotic Angels a Bicajoux, často hybridogenního původu: s klasickým vzorem v kresbě např. ´Medaillon´, ´Dottie´, ´Anaconda´, ´Mamba´, ´Silhouette; s krémovou péřitou kresbou vprostřed: ´Flamestar´, ´Cora´, ´Cobra´; listy vprostřed téměř růžové nebo bílé, červenozeleně lemované: ´Rosy´, ´Tanja´, ´Silvia´, ´Rosastar´, ´Arctic Blush´; listy s širokým bělavým lemováním: ´Eclipse´, ´Cynthia´, ´Indri´, ´Mia´, ´Marion´, ´Angela´ a další

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
VBN 2010: 4.64 mil.prodaných hrnků Calathea celkem (9.56 mil.eur) - 30. pozice mezi hrnkovými rostlinami; 2005: ještě 6.64 mil.prod.hrnků, z toho 336 tis.rostlin (790 tis.eur) C.roseo-picta, zejména v "gemengd"; z odrůd pak nejvíce ´Rosastar´, ´Eclipse´, ´Silvia´, ´Angela´, ´Cora´
Poznámka
AGM 2002 (společně s G. medio-picta (Morr.) B.& S. a G. picturata (Lind.) B.& S

Grafické přílohy

  • Goeppertia roseo-picta - list adaxial

  • Goeppertia roseo-picta - list abaxial

  • Goeppertia veitchiana - list adaxial

  • Goeppertia veitchiana - květenství

  • Goeppertia ´Medailon´. Foto: T. Kuťková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena