Vědecký název taxonu
Ctenanthe burle-marxii
Jména autorů, kteří taxon popsali
H. Kennedy (1982)
Odrůda
´Amagris´
Český název
-
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Stromanthe amabilis Hort. (nec Morren)
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Neotropická květenná říše a Amazonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Brazílie (endemit v Espirito Santo)

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt - nížinné deštné lesy formace mata atlantica
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá bylina zhruba čtvrt metru vysoká, s dvouřadými, vejčitými, na řapících skloněnými listy
Kořen
adventivní kořeny
Výhony
bezlodyžné rostliny s podzemními oddenky
Listy
antitropní, pochvatě řapíkaté, asymetricky hrotnatě obvejčité, do 0.2 m dlouhé, shora bělavě zelené s temně zelenou srpovitě péřitou kresbou, vespod purpurové
Květenství
krátké klasy s konduplikátně složenými, dvouřadě a dorsiventrálně seskládanými, plstnatými, bledě zelenými listeny a bílými květy
Květy
oboupohlavné, asymetricky trojčetné, průsvitně bílé s krémově bílými petaloidními staminodiemi (plodná jen polovina jediné tyčinky)
Plody
zelenavě pýřitá tobolka
Semena
elipčitá, s bělavým arillem
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
svérázný taxon, v kulturách přesto běžně zaměňovaný za nepodobné, přes metr vysoké Stromanthe amabilis E.Morr. (nověji přesouvané do rodu Ctenanthe)
Dlouhověkost
relativně dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Únor
Konec doby kvetení
Duben
Doba kvetení - poznámka
často ještě opakované kvetení v červenci a srpnu
Remontování

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
10-20 klux, od 25 klux nutno stínit; k udržení kvality v bytech nejméně 0.8-1.2 klux
Faktor tepla
množení 22°C-24°C na spodním teple, produkce v létě 20°C-24°C, ani v noci ne pod 18°C, v zimě dle osvětlení 18°C-22°C
Faktor vody
voda nejlépe středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr; přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy
propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, perlitem; pH 4.5-6.0, EC do 1.2 mS/cm
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
bakterie (Pseudomonas), početné askomycety (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Colletotrichum; Pyricularia, Acremonium, Dictyochaeta, Rhinocladiella, Phialocephala, Tetraploa, Sporidesmiella); ze škůdců štítenky (Diaspis, Pulvinaria), roztoči (Steneotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce v hrnkách: 24-36 hrnků na m2 nebo méně, dle velikosti zboží

Množení

Množení
Řízkování, Bazální řízky, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
jako řízky se upravují laterální pupeny odlámané z oddenku
Mezihrnky
8-10 cm v případě přehrnkování do 14-16 cm hrnků k dopěstování velkých rostlin
Konečné hrnky
zakořenělé oddělky do 10-12 cm hrnků
Květní tvorba
pravděpodobně krátkodenní, exaktní data nedostupná, nicméně pro produkci bezvýznamná
Doba kultivace
hrnkové kultury: menší rostliny z oddělků cca 6-8 měsíců (v hrnkách 10-12 cm), velké rostliny (14-20 cm hrnky) až 18 měsíců
Odrůdy
´Amagris´ s rozsáhlejší, bledě zelenou variegací

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
VBN 2010: 269 tis.prodaných hrnků Ctenanthe celk.(329 tis.eur) - 158. pozice mezi hrnkovými rostlinami; 2005: ještě 864 tis.prod.hrnků (1.01 mil.eur!), z toho 806 tis.rostlin C.burle-marxii (294 tis.hrnků ´Amagris)
Poznámka
AGM 1993

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena