habitus rostliny

Vědecký název taxonu
Salvia verticillata
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
´Purple Rain´
Český název
šalvěj přeslenitá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Horminum verticillatum (L.) Mill., Covola verticillata (L.) Med., Salvia mollis D. Don, Salvia peloponnesiaca Boiss. et Heldr., Hemisphace verticillata (L.) Opiz
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - poznámka
Středozemí, jv. Evropa, Balkán, Malá Asie, Sýrie, Ukrajina, Kavkaz, evropská část Ruska; domácí

Zařazení

Fytocenologický původ
Roste na výslunných travnatých svazích v subxerotermních až mezofilních trávnících, často na člověkem ovlivněných stanovištích – na okrajích komunikací, v opuštěných lomech, na železničních náspech, na úhorech, rumištích, nádražích.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
Vytrvalá bylina, 30 – 100 cm vysoká, lodyha přímá, zřídka v horní části větvená se 4-5 páry listů
Výhony
vyrůstající z agresivních, silných, šikmých až svislých, černohnědých oddenků
Listy
přízemní růžice dlouze řapíkatých listů, 6-9(-12) cm x 5-7(-9) cm, vyvíjejících se po odkvětu, list široce trojúhelníkovitě vejčitý, na bázi srdčitá, uťatá až střelovitá, okraj listu je nepravidelně zubatý
Květenství
tvořeno bohatými, mnohokvětými, výrazně od sebe oddálenými lichopřesleny, podepřenými drobnými listeny
Květy
květy po odkvětu svěšené. Kalich dvoupyský, zelený, fialově naběhlý, až fialový. Koruna dvoupyská, růžovofialová až fialová, vzácně špinavě bílá
Plody
tvrdka
Vytrvalost
vytrvalá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červenec
Remontování - poznámka
po seřezání intenzivně remontuje v srpnu až září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
polostín toleruje
Faktor vody
sušší
Faktor půdy
hlubší, vysýchavé, bázemi a živinami bohaté těžké půdy
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
Nektarodárná rostlina
Použití
přírodě podobné vegetační prvky - louky, slunné lemy porostů
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
vitální trvalka se schopností rozrůstání se do okolí
Doporučený spon pro výsadbu
9 ks/m2

Množení

Množení
Řízkování, Bylinné řízky, Dělení trsů a Množení oddělky
Odrůdy
´Alba´ - bílý květ; ´Purple Rain´- intenzivně fialový květ; ´White Rain´ -bílý květ

Grafické přílohy

  • habitus rostliny

  • použití v květnaté louce

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena