Porost Cyperus glaber

Vědecký název taxonu
Cyperus glaber
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
šáchorek lysýc
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - poznámka
jižní Evropa, přední Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina
Letnička pravá a Letnička nepravá
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
rychle rostoucí, mírně odnožující svěže zelený trs, v době květu vysoký 60 - 70 cm
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
stébla vzpřímená, pevná, tříúhelníková na průřezu, 60 - 70 cm dlouhá ukončena květenstvím
Listy
svěže zelené, 20 - 40 cm dlouhé a 1,5 cm široké s výrazným žlábkem uprostřed
Květenství
kružel tvořen klásky podepřenými 6 – 8 listeny, podstatně delšími než květenství.
Květy
svěže zelený lichoklas
Vytrvalost
v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla
teplomilný taxon; u nás nepřezimuje
Faktor vody
svěží až vlhká zahradní půda; suchou půdu toleruje
Faktor půdy
hlinitopíščitá i humózní půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití
letničkové záhony, přírodě podobné vegetační prvky, řez v čerstvém stavu, sušení.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
v pěstování nenáročná, málo známá letnička
Doporučený spon pro výsadbu
7 - 9 ks/m2

Množení

Množení
Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka
předpěstování ve skleníku - výsev v dubnu, výsadba ve druhé polovině května; možnost přímého výsevu v dubnu

Grafické přílohy

  • Porost Cyperus glaber

  • Detail květenství Cyperus glaber

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena