Vědecký název taxonu
Cedrus deodara
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Roxb.) Loud.
Odrůda
´Pendula´
Český název
cedr himalájský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířen v Himálajích, zejména v oblasti Kašmíru, také v Afgánistanu, často v nadmořských výškách 2000-3500 m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
v ČR je jeho výška limitována mrazuvzdorností, nejčastěji se pohybuje pouze mezi 5-15 m. Koruna stromu je kuželovitá. Zakončena je terminálním výhonem, který je bičovitě protáhlý a často až obloukovitě převisající. Nápadně převisavé jsou i konce postraních větví, které jsou uspořádány v horizontálních liniích a deskovitě.
Výhony
šedé, hustě chlupaté, s vyniklými listovými polštářky, na starších výhonech s četnými brachyblasty.
Pupeny
protáhle vejčité a světle hnědé, s malým počtem krycích šupin, spíše slabě pryskyřičnaté, některé neprorůstají v letorosty, ale přechází v brachyblasty.
Listy
relativně dlouhé, zhruba 2,5-5 x 1,5-2 mm velké jehlice vyrůstají ponejvíce ve shlucích z brachyblastů nebo ve střídavém postavení na letorostech i jednotlivě. Jsou 3-5 hranné, tuhé, poněkud měkčí než u ostatních cedrů, avšak rovněž špičaté. Nasedají na odstávající listové polštářky a mají šedozelenou až stříbřitě namodralou barvu. Na průřezu jsou zhruba stejně široké jako vysoké.
Plody
vejcovité šištice jsou zhruba 7-11 x 5 cm velké, na vrcholu zaokrouhlené, se širokými (až 5 cm) a oblými plodními šupinami, ve zralosti rozpadavé, na větvích vzpřímeně postavené, dozrávají druhým rokem.
Kůra a borka
v mládí světle šedá a hladká, ve vyšším věku černošedá až černá, podélně brázditá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Cedrus libani - koruna ve stáří je široce deštníkovitě rozprostřená, s vodorovně rozloženými nepřevisavými větvemi, v mládí se zohlým vzrůstným vrcholem, výhony žlutavé, prakticky lysé, jehlice až 3-3,5 cm dlouhé, tmavězelené, na průřezu širší než vysoké; Cedrus atlantica - koruna široce kuželovitá s četnými vystoupavě rostoucími větvemi, i v mládí s terminálem takřka vzpřímeným, vyhony šedožluté, hustě chlupaté, jehlice modrozelené, relativně krátké (1,5-2,5 mm délky), zhruba stejně široké jako vysoké.
Dlouhověkost
v ČR krátkověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
přednostně světlomilný druh, který však obstojně snáší i polohy v polostínu.
Faktor tepla
v našich podmínkách značně teplomilný a choulostivý druh, který je možno pěstovat jen na zvláště chráněných závětrných lokalitách. Vhodná jsou celoročně teplá stanoviště s dlouhými léty. V mládí poměrně silně omrzá. Za silných zim mohou zmrzat i starší a staré odrostlé rostliny. S ohledem na jarní mrazy je třeba se vyvarovat výsadeb na jižní a také západní expozice. Na vhodné lokality lze doporučit pouze do oblasti I.
Faktor vody
preferuje stanoviště s průměrnou dostupností půdní vláhy, případně půdy poněkud vlhčí, upřednostňuje rovněž vyšší vzdušnou vlhkost, vůči suchému vzduchu se však zdá být dostatečně tolerantní.
Faktor půdy
vyžaduje půdy propustné, nejlépe středně těžké či těžší, lépe poněkud živnější a spíše na kyselých podkladech, celkem dobře roste i na půdách skeletnatých a kamenitých, pokud jsou dobře zásobeny vodou.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
velmi atraktivní a nápadná dřevina používaná jako solitéra. Vzhledem k omezené mrazuvzdornosti je třeba brát zvláštní zřetel na výběr lokality. Doplňkový či sbírkový druh. V posledních letech se hojněji rozšiřuje.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
poněkud rychleji rostoucí druh, toleruje znečištění a městské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh generativně nebo roubováním (na modříny nebo mrazuvzdornější cedr libanonský), kultivary roubováním.
Odrůdy
´Pendula´- šedomodré zbarvení, nápadně převisavý růst, 5 m; ´Well´s Golden´ - při rašení mladé jehlice zabarveny do žluta, pozdeji spíše šedomodrý, 10-15 m; ´Karl Fuchs´- nápadně modré jehlice, užší vzrůst, 10 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena