Vědecký název taxonu
Prunus × yedoensis
Jména autorů, kteří taxon popsali
Matsum.
Odrůda
-
Český název
višeň jedoská
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
pěstována v Japonsku, snad hybridního původu

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom 10-15 m vysoký; koruna ploše kulovitá, deštníkovitá, větve šikmo vystoupavé
Výhony
lysé nebo slabě pýřité
Pupeny
červenohnědé, střídavé
Listy
elipčité až obvejčité, 6 - 12 cm dlouhé, někdy dvojitě pilovité, zuby protažené do nitky, na rubových nervech a řapíku pýřité
Květenství
krátce stopkaté hrozny
Květy
bílé, poupě růžové, 30 - 35 mm v průměru; korunní plátky široce elipčité, rozštěpené, kališní plátky přitisklé ke korunce; číška válcovitá, chlupatá; po 5 - 6 květech v krátce stopkatých hroznech; slabě voní
Plody
dužnaté peckovice, kulaté, 1 cm velké, leskle černé, trpké
Kůra a borka
šedočerná s hnědými lenticelami, dlouho hladká; borka černá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Prunus subhirtella (korunní plátky elipčité, rozštěpené; číška džbánkovitá)
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Duben
Doba kvetení - poznámka
kvete v dubnu před olistěním

Nároky na stanoviště

Faktor světla
vhodné stanoviště je slunce až lehký stín
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
oblasti I-II
Faktor vody
půdy středně vlhké až mírně suché
Faktor půdy
vyhledává hlubší propustné půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim žlutozlaté až cihlově červené
Použití
solitéra, okraje skupin i stromořadí
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
překrásně bohatě kvete, odrůdy málo plodí nebo neplodí

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Množení oddělky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka
kulturní odrůdy a kultivary se množí roubováním nebo očkováním, často roubovaná na Prunus avium
Odrůdy
´Inversii´ - větve převislé; poupata růžová, po rozvinutí květy bílé; ´Moerheimii´ - do 3 m výšky, koruna velmi široká; výhony převislé; poupata růžová, po rozvinutí květy bílé; ´Shidare Yoshino´ - větve převilé s velmi dlouhými letorosty; květy čistě bílé

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena