Vědecký název taxonu
Impatiens hawkeri
Jména autorů, kteří taxon popsali
W.Bull (1886)
Odrůda
-
Český název
netýkavka novoguinejská
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Impatiens linearifolia Warb., Impatiens mooreana Schlecht.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše a Malesijská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Nová Guinea

Zařazení

Fytocenologický původ
ankofyt, ptenothalofyt - stinné vlhké rokle, podhorské a horské deštné lesy, z nížin a pahorkatin k 3150 m v horách
Pěstitelská skupina
Letnička nepravá, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma
Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vzpřímená bylina až metr vysoká, se silnými dužnatými stonky, s hrubým olistěním
Kořen
relativně slabý allorhizní systém - často ještě adventivní kořeny z nodů
Výhony
dužnaté a křehké, až o síle prstu, od báze spoře větvené, obvykle lysé, často purpurové, s listy v trojčetných až sedmičetných přeslenech
Listy
řapíkaté, hrotnatě lineárně elipřité, 0.1-0.2 m dlouhé s okraji pilovitými nebo vroubkovanými a osténkatě brvitými, lysé, sytě zelené, bronzové nebo purpurové, často žlutě skvrnité
Květenství
veliké květy soliterně v paždí listů
Květy
oboupohlavné, souměrné, velikosti dětské dlaně s pěti rozměrnými, srdčitě vykrojenými, ploše seskládanými petaly a dlouhou tenkou ostruhou, v šarlatových, purpurových, růžových a bílých odstínech
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
dlouhé, lysé, vřetenovité tobolky
Semena
vejčitá, světle hnědá (800 zrn v gramu osiva)
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
extrémně proměnlivý taxon s populacemi donedávna rozdělovanými asi patnácti druhům, z jejichž křížení povstaly tzv New-Guinea hybridy; též zaměnitelná s nížinnými sundskými netýkavkami I.platypetala Lindl. a I.aurantiaca Koordes (listy v přeslenech nanejvýš po čtyřech, nápadně menší postranní petaly a kratší ostruhy)
Dlouhověkost
nepříliš dlouhověká, nadto pěstována jako nepravá letnička

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Únor
Konec doby kvetení
Prosinec
Doba kvetení - poznámka
v dobré kondici a za dostatku světla kvete celoročně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
optimum 16-32 klux, toleruje 48 klux, poté stínění; v zimě asimilační přisvětlení 4 klux 14-18 h
Faktor tepla
zakořeňování řízků 22°C-24°C, taktéž výsevy, produkce v prvních šesti až osmi týdnech 18°C-20°C, dva týdny před expedicí 16°C; nad 24°C často deformace listů!
Faktor vody
voda nejvýše středně tvrdá (do 30°dH), soli max.2000 mg na litr (chlor do 300 mg, sodík 150 mg); zálivka v prvních čtyřech týdnech opatrně, po prokořenění vydatněji
Faktor půdy
propustný, ale vododržný substrát provzdušněný borkou nebo perlitem; pH nejlépe 5.5-6.0, EC do 1.4-1.8 mS/cm
Faktor půdy - poznámka
přizpůsobivá široké škále substrátů s kolísajícím pH, nesnáší zasolení

Užitné vlastnosti

Použití
balkónové a parkové květiny
Choroby a škůdci
početné askomycety (Colletotrichum, Alternaria, Myrothecium, Rhizoctonia; Clypeosphaeria, Leptosphaeria, Diaporthe, Pleospora, Mycosphaerella, Melanospora, Phomatospora); ze škůdců mšice (Idiopterus, Macrosiphium), štítenky (Pulvinaria, Coccus, Saissetia), roztoči (Steneotarsonemus, Polyphagotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne, Aphelenchoides, Paeartrichodorus, Criconemella a další)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce v hrnkách - miniplanten v 6-8 cm hrnách 48-56 rostlin /m2; hrnky 10-12 cm po 18-30 /m2; 18 cm závěsné košíky 10-12 /m2; velké rostliny v 25 cm závěsných košících 4-6 /m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Vrcholové řízky
Množení - poznámka
výsev: 2 g osiva k dopěstování tisíce rostlin; pouze oranžová ´Tango´F1 a ´Spektra´F1 ve směsi barev; klíčí na světle; řízky pod vodní mlhu
Mezihrnky
6 cm hrnky k dopěstování zakořenělých řízků pro závěsné košíky
Konečné hrnky
miniplanten 6-8 cm hrnky, 10-12 (14) cm hrnky, pro větší rostliny tři řízky do 18 cm nebo po pět řízků do 25 cm závěsného košíku
Retardace
jen za nedostatku světla daminozid - účinný jen za chladného počasí; chlormequat neefektivní; triazolové preparáty včas a v nízkých dávkách
Květní tvorba
exaktní data nedostupná, pravděpodobně fotokumulativní
Doba kultivace
v 10 cm hrnkách cca 10 týdnů z řízkování v lednu, 6-8 týdnů od března; 14 cm hrnky 11-13 týdnů z řízkování v lednu, 9-11 týdnů od března; též 25 cm košíky 11-13 týdnů z řízkování v lednu, 9-11 týdnů od března
Odrůdy
dnes v odrůdových sériích s rozsáhlým spektrem barevných odstínů: vzrůstné pro 10-12 (14) cm hrnky ´Enterprise´, ´Paradise´, ´Riviera´, ´SuperSonic´, ´Supergoal´, atd.; středně vzrůstné pro 10 cm hrnky ´Niňo´, ´Petitcoat´, ´Harmony´, ´Sonic´; miniplanten pro 8 cm hrnky např. ´Bonita´, ´Sweetie´, ´Dawn´, ´MiniGini´ a další

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
2005: Impatiens "overig" jen 22 tis.prod.hrnků (13 mil.eur); pro rok 2010 data nedostupná

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena