Vědecký název taxonu
Zea mays
Jména autorů, kteří taxon popsali
L., Koern.
Odrůda
-
Český název
kukuřice setá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Miloš Jurica
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - poznámka
Střední Amerika

Zařazení

Pěstitelská skupina
Letnička pravá a Plodová zelenina
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití - poznámka
teplomilná zelenina

Popisné a identifikační znaky

Habitus
stéblo plné, výška 0,85 - 1,5 m, složeno s 5 - 8 internodií, pukancová až 2 m
Kořen
hlavní masa sahá do 0,3 m, jednotlivé, málo větvené kořeny můžou dosáhnout i více než 1 m, kořeny provazcovité, i nad povrchem půdy z nejspodnějších kolének stébla
Listy
kopinaté vyrůstající s kolének s velkými pochvami a krátkým obrveným jazýčkem, dovnitř stočené, snižuje výpar
Květy
jednopohlavní, jednodomé, samičí v úžlabí listů - klásky, spojené v klas měkkým vřetenem, camčí květy tvořeny latou na vrcholu rostliny
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
klas obalen listeny
Semena
obilky na klasovém vřetenu v 10 - 12 řadách, u pukancové ve 14 - 20 řadách, v době zralosti semena svraštělá, u pukancové ostrý osten, smeno hladké, HTS 185 - 200 g
Vytrvalost
jednoleté

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor tepla
nízke nároky na teplo než kukuřice na zrno, klíčí při teplotě půdy 10 °C, mladé rostliny snesou mráz do - 2,5 °C
Faktor vody
náročná na vodu
Faktor půdy
možno pěstovat i v řepařské výrobni oblasti, středně těšké, dobře zásobené humusem a živinami, hluboké, dobře propustné

Užitné vlastnosti

Použití
zelenina
Choroby a škůdci
snět kukuřice (Ustilago maydis), fuzarióza kukuřice (původce houba Gibberella zeae a Gibberella fujikuroi var. fujikuroi), rzivost kukuřice (Puccinia sorghi), helmintospororióza kukuřice (Setosphaeria turcica), zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis), černopáska bavlníková (Helicoverpa armigera), bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera virgifera), housenka osenic (Agrotis ssp.), drátovci (Elateridae)
Doporučený spon pro výsadbu
0,5 - 0,6 x 0,3 - 0,4 m

Množení

Množení
Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena