Vědecký název taxonu
Juniperus communis
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
jalovec obecný
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA), oblast Sierra Madre (jihozápad SA), Severoamerická atlantická oblast (východ SA), Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
obrovský areál rozšíření zahrnuje prakticky téměř celou oblast mírného pásma na severní polokouli. Vyskytuje se od nížin až po horské masivy.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý keř stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
4-6 m velký, vzpřímeně rostoucí keř, někdy menší vícekmenný strom, dosahující až 10-12 m. Koruna je vřetenovitě úzce kuželovitá až kuželovitá, často vlivem povětrnosti rozsochatá a rozklesávající.
Výhony
světle hnědé a zřetelně trojhranné, mnohdy s podélnými lištami.
Listy
jsou výhradně jehlicovité, uspořádané v trojčetných přeslenech, zhruba 10-15 mm dlouhé, na koncích ostře pichlavé. Jejich báze nesbíhá po větvičce. Celkově stříbřitě tmavězelené až šedozelené, na vrchní straně žlábkovité a se širokou bílou kresbou (zpravidla bez vyniklého zeleně zbarveného středového žebra).
Květy
dvojdomé.
Plody
namodrale černé, sivě ojíněné, zdužnatělé šištice jsou kulovité až široce vejčité, obvykle 6-10 mm velké, dozrávají 2-3. rokem.
Kůra a borka
vláknitě odlupčitá, šedohnědá, loupe se v podélných pruzích.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Juniperus rigida - menší strom s převisavými větvemi, výhony tříhranné nejprve žlutohnědé později čokoládově hnědé, jehlicovité listy delší (8-20 mm) a postavené na větvičce radiálně, pouze s úzkým šedavým pruhem průduchů doprovázeným širokými zelenými okraji; Juniperus squamata - mladé výhony poněkud silnější a zelené, jehlicovité listy na bázi sbíhají po výhonu, na větvičce celkově hustě nahloučené a k ní lehce přitisklé, i odumřelé vytrvávají na větvičce; Juniperus procumbens - mladé výhony zelené a sivě ojíněné, podobné na J. squamata, ale na hřbetu jehlice při její bázi se dvěma bělavými skvrnami.
Dlouhověkost
středněvěký až dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
plně světlomilný druh snášející pouze lehké přistínění.
Faktor tepla
zcela mrazuvzdorný, odolný vůči klimatickým extrémům, použitelný v oblastech I.-V.
Faktor vody
nenáročný ve vztahu k půdní i vzdušné vlhkosti, nevhodný jen do příliš vlhkých stanovišť.
Faktor půdy
má jen minimální nároky na kvalitu půdního substrátu, roste na mnohých extrémních stanovištích, i na mělkých půdních horizontech, dobře roste rovněž na píscích, kamenitých lokalitách i na rašelinných podkladech.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
původní druh zejména ve volné krajině, častěji se v zahradní tvorbě používají jeho četné kultivary - solitéry, skupiny, půdopokryvy, doplňky skalnatých partií, ke kameni, betonu, do vřesovišť apod.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
toleruje znečištění a městské prostředí, odolává okusu zvěří, původní druh a mnohé vzpřímeně rostoucí odrůdy náchylné k rozklesávání korun starších rostlin (vlivem vyšších úhrnů srážek či nadměrné sněhové pokrývky) - nutnost svazování rostlin či předcházení těchto jevů.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
původní druh zejména generativně, kultivary řízkováním.
Odrůdy
´Depressa Aurea´- keřovitá forma s vystoupavými větvemi a zlatožlutými mladými jehlicemi, které později bronzové, 1,5m, ´Hibernica´ - úzce sloupovitý, 4-6 m; ´Hornibrookii´- bujněji poléhavě rostoucí, zhruba 0,5-0,75 m; ´Green Carpet´ - velmi nízká půdopokryvná odrůda, 0,3 m; ´Oblonga Pendula´- vzpřímený keř s poněkud převisavým výrazem a světlejší nažloutlou barvou jehlic, 6-8 m; ´Repanda´- pomaleji rostoucí odrůda poléhavého přízemního růstu do 0,5 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena