Vědecký název taxonu
Chamaecyparis pisifera
Jména autorů, kteří taxon popsali
(S. et Z.) Endl.
Odrůda
-
Český název
cypřišek hrachonosný
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
domácí v horských a podhorských oblastech středního Japonska.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
20-25 m velký strom, s poněkud širší a řídce, někdy až chomáčovitě stavěnou kuželovitou korunou, s větvemi vodorovně rozloženými, případně jemně vystoupavými.
Výhony
na větvích jsou větvičky zpravidla vodorovně postavené, někdy mírně vystoupavé a zprohýbané. Zřetelně zploštělé větvičky jsou uspořádány v jedné rovině.
Listy
dominantní šupinovité jehlice jsou v křížmostojných párech postavené, střechovitým způsobem uspořádané (větvičku kryjí jako tašky na střeše). Jehlice jsou na lícové straně leskle tmavě zelené, na rubu mají nápadnou bělavou kresbu (skvrny). Středové šupiny mají zřetelnou žlázku a navzájem se dotýkají. Boční jsou zakončeny ostrou špičkou a od větvičky odstávají.
Plody
dřevnaté šištice dozrávají již v prvním roce a dosahují obvykle 5-6 mm v průměru. Složeny jsou z 8-10 plodních šupin, jejichž štítky jsou vrásčité a nesou jen nevýrazný hrot.
Kůra a borka
nápadně červenohnědá, loupající se v dlouhých podélných až vláknitých pruzích.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Chamaecyparis nootkatensis - strom s pravidelně zavětvenou, hustou, kuželovitou korunou a jemnými nápadně převisavými větvičkami. Jehlice jsou na obou stranách nasivělé a matně zelené, po rozemnutí páchnoucí. Šupiny tedy bez kresby na rubové straně. Ploché středové šupiny nemají vyniklé žlázky a vzájemně se dotýkají. Boční listy jsou zakončeny ostrou a od větvičky odkloněnou špičkou. Šištice dozrávají druhým rokem.
Dlouhověkost
středněvěký až dlouhověký.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
jednoznačně preferuje polostinné lokality a odvrácené expozice (severní, východní), podobně jako Ch. nootkatensis. V dospělosti snese i přímé plné osvětlení, nikoliv úpal.
Faktor tepla
celkem mrazuvzdorný druh, který slabě omrzá jen ve velmi nepříznivých obdobích a zimách. Po mrazových poškozeních velmi dobře regeneruje. I s ohledem na požadavky vlhkostní, vhodný především do oblasti III-IV.
Faktor vody
náročný na množství srážek a vzdušnou vlhkost. Vhodný do stabilně vlhkých či čerstvě vlhkých lokalit. Nehodí se do stanovišť vysýchavých a do aridních poloh - v takových polohách se stává záhy nevzhledným (řídne a jehlice odumírají, přičemž zpravidla vytrvávají na větvičkách).
Faktor půdy
na půdu a její minerální složení je méně náročný. Nejlépe vyhovují těžší a hlinitější vododržné půdy.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
doplňkový druh, který se hodí především do vyšších a vlhčích poloh. Užíván především jako solitéra a do řidkých, rozvolněných skupin. Více než základní druh se pěstují četné kultivary. Mnohé zakrslé odrůdy jsou vhodné především do zahradního detailu.
Choroby a škůdci
v suchých lokalitách trpí ve zvýšené míře houbovými chorobami jehlic.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
obstojně toleruje znečištěné ovzduší, při vyšším zatížení sněhem má tendenci k rozklesávání v koruně.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky, Bazální řízky, Roubování a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh obvykle výsevem, četné odrůdy prakticky výhradně řízkováním (zřídka roubováním).
Odrůdy
´Boulevard´- stříbřitě modré jehlicovité listy, 5-6 m; ´Filifera´- široce kuželovitá, převisavě rostoucí forma s dlouhými nícími a řídce ojehličenými větvičkami, 6-10 m, ´Filifera Aurea´- totéž, jen zbarvení jehlic zlatožluté, 6-8 m; ´Gold Spangle´- kuželovitý vzrůst, odstávající níťovité větvičky zlatožluté barvy, 6 m; ´Nana´ - ploše kulovitý vzrůst, husté větvení, do 1 m; ´Plumosa´- kuželovitý vzrůstný typ, péřovitě kadeřavé zeleně zbarvené větvičky, šídlovitě zakončené šupiny, velmi mrazuvzdorná a rozšířená, 15-20 m; ´Plumosa Aurea´- totéž, jen šupiny žlutavě zabarvené, poněkud méně mrazuvzdorná, 10 m; ´Plumosa Compacta´- široce kuželovitý vzrůst, jehlice modrozeleně zbarvené, do 2 m; ´Squarrosa´- rozšířený a oblíbený kultivar, široce kuželovitý vzrůst, juvenilní jehlicovité jehlice, šedomodrý vzhled, 15 m; ´Squarrosa Dumosa´- totéž co kultivar ´Squarrosa´, ale zakrsle polokulovitý tvar, do 2 m´.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena