Vědecký název taxonu
Pinus uncinata
Jména autorů, kteří taxon popsali
Mill. ex Mirb.
Odrůda
-
Český název
borovice blatka (pyrenejská)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířena především v Pyrenejích, ve Francouzském středohoří a Alpách, přirozeně na nerašelinných biotopech.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
10-20 m velký strom, s jedním průběžným kmenem a kuželovitou korunou, tmavě zelený.
Výhony
mladé zelenavé, lysé, starší červenohnědé.
Pupeny
podlouhle vejčité, častěji válcovitě protažené, hnědé, silně pryskyřičnaté, nezřídka s pryskyřičnatými krystaly.
Listy
upořádané po dvou ve svazečku, tmavozelené, nejčastěji 40-80 x 1,5-2 mm velké, celé svazky nepravidelně pokřivené, jehlice zkroucené i podle vlastní osy, tuhé, tupě přišpičatělé, listové pochvy 12-15 mm dlouhé, na větvičce postaveny relativně rovnoměrně a hustě, především pak na jejích koncích, na jehlicích mohou být někdy přítomny i voskové výpotky.
Plody
kuželovité až vejčitě kuželovité, zřetelně asymetrické šištice jsou zhruba 3-6 x 3 cm velké a tmavě hnědé, na větvičce šikmo dolů skloněné, šištice na osluněné straně, je minimálně ve své spodní polovině vyklenutá, štítky plodních šupin jsou protáhlé ve čtyřboké kápovité výrůstky, které jsou minimálně stejně široké jako vysoké, častěji však zřetelně vyšší než širší, pupek je výrazně prodloužený až hákovitě zahnutý.
Kůra a borka
černošedá, nepravidelně šupinovitá, neodlupčitá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pinus mugo - keřovitě rostoucí druh, jehlice kratší, zhruba 30-50 x 1,5-2 mm velké, rovněž pokroucené, šištice symetrická, na větvičce i vzpřímeně a vodorovně postavená, štítky plodních šupin nejsou nazpět zahnuté, pupek bez ostnu (velmi brzy opadá); Pinus rotundata - stromovitý druh vytvářející krátké kmínky, někdy jsou rostliny i vícekmenné, jehlice (30) 50-70 x 1,5-2 mm velké, srpovitě zprohýbané a rovněž podle své osy pokroucené, jehlice mnohdy uspořádány na větvičkách charakteristicky přeslenitě, šištice asymetrická, štítky plodních šupin jehlancovitě vyklenuté a širší než vysoké.
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
značně světlomilný druh tolerující jen lehké přistínění, v opačném případě záhy vyvětvuje a ztrácí jehlice.
Faktor tepla
dobře mrazuvzdorná, vhodná především do oblastí (II) III-V.
Faktor vody
vhodné jsou zejména lokality se středně vlhkou až vlhkou půdou, toleruje i stanoviště zamokřená, dobře snáší i nižší vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
zcela nenáročný druh, při dostatečné vlhkosti prosperuje i na mělkých, minerálně chudých a kamenitých či písčitých půdách, snáší i půdy zrašelinělé, byť se na nich přirozeně nevyskytuje.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
spíše doplňková dřevina, využívaná pro svůj menší vzrůst a atraktivní vzhled v zahradním detailu, ale také ve volné krajině, kde se uplatňuje při ozeleňování především degradovaných stanovišť, vysazuje se jako solitéra či v menších skupinkách.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
poměrně dobře snáší imisní zatížení.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh je množen zejména generativně, využívá se též roubování.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena