Vědecký název taxonu
Pinus banksiana
Jména autorů, kteří taxon popsali
Lamb.
Odrůda
-
Český název
borovice Banksova
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
značně velký areál ve východní a střední části Kanady a kolem Velkých jezer v severovýchodní části USA, vyskytuje se od nížin až do pahorkatin

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
5-20 m velký strom, vyznačující se poměrně velkou růstovou variabilitou, která je podmíněna nejen geneticky, ale také stanovištně. Známé jsou vedle stromovitých typů, také četné keřovitě rostoucí formy. Vedle jedinců s průběžnými rovnými kmeny, vytváří také četně vícekmenné či pokřiveně rostoucí typy. Vyznačuje se řídce stavěnou a nepřeslenitě uspořádanou korunou.
Výhony
zprvu žlutozelené, později na vyzrálých částech až červenohnědé, na některých stanovištích na terminálních výhonech dvojčlánkové. Hlavní výhon může vytvářet dva přesleny během jednoho vegetačního cyklu.
Pupeny
podlouhle vejčité až válcovitě protažené, silně pryskyřičnaté, často s pryskyřičnými krystaly na povrchu.
Listy
na větvičce poměrně řídce postavené a krátko vytrvávající (3 roky), žlutavě nebo světle zelené, pokroucené podél své vlastní osy, uspořádané po 2 jehlicích ve svazečku, vzájemně zakřivené, relativně krátké a tlusté (25-50 x 2 mm velké), jehlice ve svazečku od sebe navíc odstálé - tvořící otevřené písmeno "V".
Plody
šištice dosahují 3-5 cm, jsou asymetrické a dlouho vytrvávají na stromech, dokonce často i na již odumřelých větvích. Tvaru jsou podlouhle kuželovitého a uspořádány jsou zpravidla po 2-3 ks. Jejich světle hnědé štítky jsou s malým pupkem a bez ostnů.
Kůra a borka
hnědošedá a šupinatá, později podélně brázditá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pinus contorta - mladé letorosty jsou slabě ojíněné, jehlice ve svazačku po dvou, ale poněkud delší (zpravidla 50-70 x 1,5-2 mm velké) a tmavě zelené, jehlice ve svazečku silně pokroucené a k sobě vzájemně přilehlé, štítky šištic s nápadnými ostny a alespoň na bázi zřetelně vyklenuté, rovněž dlouho vytrvávající na dřevině.
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
snáší jen lehké přistínění, jednoznačně upřednostňuje stanoviště dostatečně osvětlená, při nedostatku světla rychle chřadne.
Faktor tepla
zcela mrazuvzdorná, vhodná především do oblastí I- III (IV.)
Faktor vody
velmi tolerantní druh rostoucí i na extrémně suchých stanovištích,nesnáší pouze půdy zamokřené.
Faktor půdy
velmi nenáročná, dobře roste i na půdách písčitých, kamenitých, devastovaných a obecně minerálně chudých, i na skalách, vyžaduje kyselé hodnoty pH.
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
především skupinové, na půdy chudé, devastované a do poloh silně degradovaných, vyniká v kontextu s kameny a hrubými materiály, také všude tam, kde může vyniknout její křivolaký růst a mnohdy řídký vzhled.
Choroby a škůdci
v oblastech se zvýšeným infekčním tlakem houbových chorob je vhodná chemická ochrana jehlic, zvláště u menších exemplářů.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
v prvních 20 letech života rychle roste, později naopak spíše pomalu rostoucí dřevina, dobře snáší znečištění a mětské prostředí, lesnicky využívána

Množení

Množení
Přímý výsev
Množení - poznámka
takřka výhradně generativně

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena