Vědecký název taxonu
Picea balfouriana
Jména autorů, kteří taxon popsali
Rehd. et Wils.
Odrůda
-
Český název
smrk Balfourův
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Picea likiangensis var.balfouriana
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
horské lesy v západní Číně

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
15-20m velký strom, se zřetelně vystoupavou kuželovitou korunou, modrozelené barvy a jemné textury
Výhony
běložluté až žlutavé barvy, hustě chlupaté
Pupeny
pryskyřičnaté, vejčitě kuželovité, světle hnědé barvy
Listy
na svrchní straně větvičky dopředu směřující a na větvičku nalehlé, na spodní straně hřebenitě uspořádané, tupě zakončené a zřetelně zploštělé, 8 - 15 x 1,5 mm velké, na líci matně šedomodrozelené, na rubu s dvěma bělavými pruhy průduchů
Plody
vejčitě válcovité až 8 cm dlouhé, nezralé purpurově až nafialověle zbarvené, zralé hnědé, plodní šupiny srdčité a měkké, na koncích zvlněné a vykousané (roztěpené)
Kůra a borka
temně šedá, ve stáří šedohnědá, hluboce brázditá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Picea bicolor - koruna široce kuželovitá, rozprostřená, větve často téměř vodorovně postavené, výhony žluté až žlutočervenohnědé, mladé chlupaté, nápadně zduřené listové polštářky, čtyřhranné, náhle přišpičatělé zploštělé jehlice, výrazně dvojbarevné, na rubové straně s velmi nápadnými bělavými řadami průduchů
Dlouhověkost
krátkověký až středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
v mládí toleruje i větší zastínění, v dospělosti světlomilný
Faktor tepla
dobře mrazuvzdorný, namrzá spíše výjimečně v tuhých zimách, vhodný především do oblastí II.-III.
Faktor vody
vyžaduje vyšší vzdušnou i půdní vlhkost, nejlépe půdy čerstvě vlhké
Faktor půdy
nejvhodnější jsou stanoviště živná, dobře odvodněná a na půdách hlubokých, hlinitých

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
doplňkový druh, solitéra, zajímavost, nevtíravé matně šedomodrozelené zbarvení
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalu rostoucí dřevina

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
nejčastěji roubováním, pěstuje se takřka výhradně jen základní druh

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena