Vědecký název taxonu
Populus tremula
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
topol osika
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
rychle rostoucí strom 20-30 m vysoký, koruna vejčitá, později široce vejčitá až kulovitá; tvoří kořenové výmladky
Kořen
kotevní
Výhony
letorosty oblé, lysé, leskle červenohnědé
Pupeny
střídavé, lysé, slabě lepkavé
Listy
okrouhlé až okrouhle vejčité, 3-8 cm (výmladky až 15 cm) dlouhé, zubatě laločnaté, lysé, jen v mládí chlupaténa konci špišaté nebo otupené, řapík smáčklý
Květenství
jehnědy 6-10 cm dlouhé
Květy
dvoudomé rostliny, jednopohlavné květy
Plody
tobolky v jehnědách 10-12 cm dlouhých
Kůra a borka
kůra v horní části zelenavě šedá, dole hnědošedá, rozbrázděná borka
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Populus x canescens (kříženec s Populus alba; list méně laločnatý, řídce chlupatý, později lysý)
Dlouhověkost
krátkověká
Doba rašení
Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Březen
Konec doby kvetení
Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilný, snese přistínění,
Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
oblast I-IV (do 1000 m.n.m), odolný vůči mrazu
Faktor vody
daří na půdách s vysokou hladinou spodní vody, snese sušší stanoviště
Faktor půdy
na půdu nenáročný, snese kyselejší

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim barví žlutě nebo červeně
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
výplňová, meliorační dřevina, doprovodné břehové porosty
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
bujně rostoucí strom s zajímavým olistěním, které se ve větru třepetá, toleruje znečištěné ovzduší

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky, Kořenové řízky, Hřížení a Roubování
Množení - poznámka
dřevitými řízky se množí nesnadno, lépe kořenovými, kultivary roubujeme
Odrůdy
´Erecta´ - koruna úzce sloupovitá, 10-15 m; větve vystoupavé; ´Pendula´ - větve dlouze převislé; samčí klon; ´Purpurea´ - listy červenavě tónované; samičí klon

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena