Bergenia crassifolia (var. cordifolia) - list

Vědecký název taxonu
Bergenia crassifolia
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Linn.) Fritsch
Odrůda
´Robusta´
Český název
bergénie srdcolistá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Xinjiangu přes Mongolsko a sibiřský jihovýchod po Koreu

Zařazení

Fytocenologický původ
ptenofylofyt, felofyt - lesy, suťoviště a kamenná moře, stinné rokle, zpravidla mezi 1000 - 1800 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatě polštářovitá trvalka s robustními růžicemi, asi 0.2 m (za květu až 0.5 m) vysoká
Kořen
adventivní, ze silných, kompaktně větvených oddenků
Výhony
plazivé oddenky, silné a masité, spirálně olistěné, s hnědopurpurovými zbytky starých listů na nodech
Listy
obvejčitě okrouhlé (často se srdčitými bázemi), masitě kožovité, lysé, často hodně přes 0.1 m široké, se zvlněně zoubkatými okraji, v zimě často purpurové, řapíky silné a pochvaté
Květenství
zprvu hlávkovitě stažené, později latnatě rozvolněné vijany na silných, často purpurových stoncích s bělavým blanitým listenem
Květy
oboupohlavné, synsepalní (kalichy přisedle žláznaté) a choripetalní s široce vejčitými květními plátky, pětičetné, diplostemonické, purpurové, růžové nebo (vzácně) bílé
Plody
dvouchlopňové tobolky bez okrasné hodnoty
Semena
početná, velmi drobná, temně hnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelná především s blízkými druhy sekcí Bergenia a Scopulosae s listy rovněž lysými a nebrvitými: B. purpurascens (Hook.&Thoms.) Engl. (B. delavayi Engl.) s nápadně žláznatými květenstvími a listy klínovitě staženými nebo s B. scopulosa Wang s kalichy zcela lysými. Situaci komplikují hybridy obou druhů - B. x smithii Engl.& Irmsch.
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení - poznámka
stálezelená, s novými listy vyvíjenými po odkvětu

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Březen
Konec doby kvetení
Duben
Doba kvetení - poznámka
v sibiřských horách od května do září
Remontování - poznámka
některé odrůdy (´Herbstblüte´, ´Wintermärchen´) ochotně remontují

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
velmi přizpůsobivá, na plném slunci za dostatku vody
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -36°C (USDA)
Faktor vody
mesofyt
Faktor půdy
propustná, dobře drenážováná, nepříliš vysýchavá zhruba z pětiny objemu jílovitá a další pětiny objemu organická složka, pH 5.4-7.0
Faktor půdy - poznámka
přizpůsobivá, v domovině zpravidla na silikátových podkladech

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
´Abendglocken´, ´Admiral´, ´Margery Fish´, ´Morgenröte´, ´Silberlicht´, ´Purpurglocken´, ´Schneekönigin´ a ´Walter Kienli´ osvědčené k řezu listů pro vazačství; -- AGM oceněny ´Silberlicht´, ´Wintermärchen´ a ´Eroica´
Choroby a škůdci
rzi (Puccinia) a početné askomycety (Pilidium, Taphrina, Rhizoctonia, Phoma, Phytophtora, Pythium, Colletotrichum, Cercospora, Septoria, Myrothecium); ze škůdců lalokonosci (Otiorhynchus), můry (Acronicta, Orgyia), mšice (Aulacorthum), háďátka (Aphelenchoides, Dithylenchus) a plži (Deroceras, Arion, Cepaea).
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
oddenky vyrůstají nad povrch půdy: od třetího roku po výsadbě nutno nakrývat substrátem (nebo na zimu listím, slámou)
Doporučený spon pro výsadbu
8-12 rostlin na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Osní řízky, Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
dělení trsů v červenci a srpnu - oddělky se 2-3 výhony; oddenkové řízky - dopěstování v 10 cm hrnkách pod sklem; výsevy: stratifikované osivo (čtyři - šest týdnů 2°C) klíčí na světle při 22°C do čtyř týdnů, po osmi týdnech lze přepichovat přímo do mezihrnků
Mezihrnky
8 cm (především u generativně množených rostlin)
Konečné hrnky
ve školkách zpravidla 10-16 cm kontejnery
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data chybí, pravděpodobně dormantní typ květní indukce, nutná je vernalizace
Doba kultivace
kvetení schopné 10-12 měsíců staré vernalizované rostliny; rychlení 16-18 týdnů pro expedici kvetocích rostlin v předjaří
Odrůdy
řada odrůd s květy temně purpurovými (´Purpurea´, ´Rotblum´, ´Eroica´, ´Winterglöd´, ´Purpurglocken´), křížením var. crassifolia a var. cordifolia povstaly též odrůdy s květy sytě růžovými (´Profusion´, ´Sunshine´, ´Wintermärchen´, ´Herbstblüte´, ´Frühlingsfreude´) nebo bělorůžovými (´Silberlicht´, ´Schneekönigin´). Nelze vyloučit, že některé z odrůd sem řazených jsou hybridy s blízkou B. purpurascens (B. x smithii)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
prostřednictvím VBN každoročně prodáno jen něco málo přes 25 tisíc rostlin, téměř výhradně odrůdy ´Rotblum´

Grafické přílohy

 • Bergenia crassifolia (var. cordifolia) - list

 • Bergenia crassifolia (BCr01)

 • Bergenia crassifolia (BCr01)

 • Bergenia crassifolia ´Glockenturm´

 • Bergenia crassifolia (BCr16)

 • Bergenia x smithii ´Traum´

 • Bergenia x smithii ´Abendglut´

 • Bergenia crassifolia ´Silberlicht´

 • Bergenia crassifolia (BCr09)

 • Bergenia crassifolia ´Robusta´

 • Bergenia crassifolia (var. cordifolia) - květenství

 • Bergenia crassifolia (var. crassifolia)

 • Bergenia x smithii - květenství (BCr11 a BCr27)

 • Bergenia crassifolia ´Rotblum´

 • Bergenia crassifolia ´Rotblum´

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena