Vědecký název taxonu
Sorbus torminalis
Jména autorů, kteří taxon popsali
(L.) Crantz.
Odrůda
-
Český název
jeřáb břek
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Crataegus torminalis, Pyrus torminalis
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
výslunné svahy

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - poznámka
strom, někdy jen keř
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom, méně často keř 3 – 15 m, vzácně 20 vysoký, s dobře vyvinutým kmenem, koruna zpočátku kuželovitá, později kulovitě vejčitá až kulovitá, větve horizontální
Výhony
olivově hnědé až červenohnědé, v mládí řídce plstnaté, později lysé, hustě pokryté kruhovitými lenticelami
Pupeny
2– 7 mm, kulovitě vejčité až vejčité, tupé, šupiny zelené, na okraji hnědočerné, lysé či na okraji řídce pýřité
Listy
jednoduché, do 10 cm dl., okrouhlé až široce vejčité, peřenoklané až peřenodílné, laloky trojúhelníkovitě vejčité, max. do 2/3 poloviny čepele rozstřižené, nerovnoměrně ostře pilovité, líc svěže zelený, trochu lesklý, rub světle zelený, lysý, vyj. řídce pýřitý až plstnatý
Květy
do 12 cm v průměru, řídké, vřeteno lysé nebo pýřité (až plstnaté). Květy 10 – 15 mm široké
Plody
malvice, 10 – 18 mm, eliptické, někdy až okrouhlé, zprvu žlutooranžové, později hnědé, nelesklé, hustě pokryté lenticelami. Kalich většinou vytrvalý
Kůra a borka
hnědošedá, v mládí hladká, později šupinovitá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Sorbus latifolia (listy mají menší laloky; plody červené)
Dlouhověkost
krátkověký
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen
Doba kvetení - poznámka
kvete v květnu až červnu

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
plody dozrávají v srpnu až září

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilný, snese menší přistínění
Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
teplomilný, ale otužilý, oblasti I-II, na vápenci až III
Faktor vody
stanoviště sušší
Faktor půdy
půdy těžší, často skeletovité, vápnité i nevápnité

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim oranžový až červený
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
krásná solitera, okarje skupin, vhodný i do krajiny a vesnického prostředí
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
velmi pěkný strom, na podzim koruna s hnědým nádechem od plodů, s oranžovým podzimním zbarvením listů, odolný exhalátům

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Dřevité řízky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka
roubujeme a očkujeme na S. aria

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena