Vědecký název taxonu
Carex grayi
Jména autorů, kteří taxon popsali
J. Carey
Odrůda
-
Český název
ostřice Grayova
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Carex asa-grayi J. Carey
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Severoamerická atlantická oblast (východ SA) a Mediterránní oblast

Zařazení

Fytocenologický původ
světlé, vlhké lesy a světliny, vlhké, na jaře zaplavované louky, mokřiny, břehové porosty v přistínění
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
stébelnatá ostřice s řídkými vzpřímenými trsy 60 - 70 cm vysokými
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
tříhranné, hustě olistěné stvoly 60 - 70 cm vysoké s květenstvým mezi listy nebo těsně nad nimi
Listy
světle zelené, přibližně 1 cm široké a 10 - 30 cm dlouhé, na koncích obloukovitě ohnuté, hladké, lesklé se žlábkem
Květenství
soukvětí klásků bez výrazné estetické hodnoty
Květy
klásky
Plody
mošnišky (peryginium - zdánlivý plod) - nažka zabalená v pleve; souplodí mošniček nápadného kulovitého útvaru ve tvaru palcátu; mošničky výrazně nadmuté, protáhlé v 2 klanný zobánek
Vytrvalost
mrazuvzdorná
Dlouhověkost
dlouhověká trvalka
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka
raší od začátku dubna

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
na přímém slunci při nedostatku vláhy mohou být listy spálené
Faktor tepla
plně mrazuvzdorný taxon
Faktor vody
vhké, svěží půdy
Faktor půdy
nenáročná na půdu, nejlépe ji vyhovuje živná zahradní půda, dobře roste i v chudší hlinité á kamenité půdě
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
nemá vyhraněné požadavky, i když se v přírodě spíše vyskytuje na kyselých půdách

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v plodu od června do října
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
solitera nebo menší skupiny; možno použít k řezu v čerstvém stavu nebo na sušení.
Použití
široké možnosti použití jak v intenzivně ošetřovaných výsadbách, tak v přírodě podobných společenstvích
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
listy vydrží zelené dlouho do zimy, pak zasychyjí. Brzy na jaře nutno seřezat.
Doporučený spon pro výsadbu
5 - 7 ks/m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka
dělením brzy na jaře nebo výsevem semen, která musí projít chladem (4 - 6 týdnů)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena