Adonis vernalis - lokalita Milovice. Foto Kuťková

Vědecký název taxonu
Adonis vernalis
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
hlaváček jarní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Adonanthe vernalis (L.) Spach, Chrysocyathus vernalis (L.) Holub
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
východní Evropa a západní Sibiř, reliktně zasahuje i do panonské oblasti střední Evropy; V ČR domácí v teplých oblastech

Zařazení

Fytocenologický původ
lesostepi, stepi, křoviny, zarostlé slunné skaly v teplejších oblastech od nížin do pahorkatin.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
svěže zelené trsy
Kořen
hlavovitý
Výhony
lodyhy vzpřímené, u bázi šupinaté, s věkem vytvářející bohaté trsy, 10 - 40 cm dlouhé
Listy
poue lodyžní, přisedlé, 2 - 4 násobně zpeřené, lístky čárkovité, do 1 mm široké, svěže zelené, velmi jemné
Květy
jeden květ, až 7 cm široký. Korunní lístky světle až zlatavě žluté v počtu 10 až 20, celokrajné, v horní části mělce zubaté, kalich 5četný
Plody
nažka
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
s Adonis amurensis (rannější cca o 3 týdny, s listem hrubším)
Vytrvalost
vytrvalá
Doba rašení
Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
v květu velmi atraktivní

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor tepla
teplomilný taxon, u nás zcela mrazuvzdorný
Faktor vody
sucho
Faktor půdy
lehčí, na živiny bohaté, písčité a vápenité
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
skalky, suché zídky, stepní partie přírodě blízkého charakteru; cenná pro výrazné kvetení na jaře
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
velmi jemná textura; obsahuje kardioaktivní glykosidy, pro člověka jedovaté, nejvíce obsaženy v listech a stoncích. Otrava se projevuje zvracením, bolestmi žaludku, průjmem. Využití ve farmaceutickém průmyslu.
Doporučený spon pro výsadbu
9 ks /m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka
semeny, která se sklízí krátce po dozrání a ihned se vysévají, dělením trsů

Ostatní

Grafické přílohy

  • Adonis vernalis - lokalita Milovice. Foto Kuťková

  • Adonis vernalis - detail květu Foto Kuťková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Ing. Kristyna Klasova
Pondělí 13. Únor 2017 14:24

bude kvést za 5 týdnů na Pálavě

Zobrazena 1 položka