Vědecký název taxonu
Ephedra distachya
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
chvojník švýcarský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
areál přirozeného výskytu zahrnuje jižní část Evropy (severní oblastí výskytu zasahuje až na jižní Slovensko), dále jihovýchodní oblasti (evropské části) Ruska a sahá až do Střední Asie.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý keř stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
0,3-0,5 (1) m velký metlovitý keř vzhledem připomínající přesličku.
Kořen
vytváří kořenové výběžky.
Výhony
prutovité a článkované výhony jsou obvykle 3-3,5 mm tlusté, rovné, šedavězelené a jemně rýhované.
Listy
bez výrazné listové čepele, vstřícně, případně přeslenitě postavené, obvykle 2-2,5 mm dlouhé, blanité a jen na hřbetě zelené. Postavené v uzlinách větví.
Plody
vejčité, zhruba 5-6 mm velké, zdužnatělé a nápadně červeně zbarvené semené peckovice, které připomínají bobuli. Dvoudomá dřevina.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
není, v ČR se jiný zástupce rodu nepěstuje. Jednotlivé druhy daného rodu, které jsou si značně podobné se rozeznávají především podle habitu, charakteru výhonů a plodů.
Dlouhověkost
středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
přednostně světlomilná dřevina, která však dobře prosperuje i na stanovišti v polostínu. Při větším zastínění nápadně řídne a chřadne.
Faktor tepla
omezeně mrazuvzdorný druh, který může v nepříznivých zimách až středně silně omrzat. Regeneruje dobře. Vhodný do teplejších a spíše závětrných lokalit v oblasti I-II.
Faktor vody
dobře snáší suchá stanoviště i nízkou vzdušnou vlhkost. Nehodí se do příliš zamokřených půd.
Faktor půdy
na minerální kvalitu a hloubku půdy nenáročný. Preferuje půdy spíše lehčí a středně těžké. Mohou být i písčité, silně kamenité a skeletnaté.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
zajímavá a perspektivní neokoukaná dřevina vhodná pro půdopokryvy, jako náhrada trávníku, do vřesovišť, ke kamenům a hrubým materiálům apod. Především pro skupinové použití a do zahradního detailu.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dobře snáší znečištěné ovzduší a městské prostředí, obsahuje alkaloid ephedrin.

Množení

Množení
Řízkování, Polovyzrálé řízky, Kořenové řízky, Osní řízky, Bazální řízky, Hřížení a Množení odkopky
Množení - poznámka
rozmnožován především řízkováním a eventuelně hřížením.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena