Rodgersia aesculifolia - květenství

Vědecký název taxonu
Rodgersia aesculifolia
Jména autorů, kteří taxon popsali
Batalin
Odrůda
-
Český název
rodgersie jírovcolistá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Tatiana Kuťková, Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Yunnan, Sichuan, Ningxia, Shaanxi, Xizang

Zařazení

Fytocenologický původ
vlhké horské lesy, lesní okraje, porosty keřů, alpínské louky, skalnaté propasti v nadmořské výšce 1100 - 3800 m
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
statná trsnatá trvalka s mohutným olistěním, 0.4 - 0.6 m (za květu až 1.2 m) vysoká
Kořen
adventivní, ze silných, větvených narůžovělých oddenků
Výhony
plazivé oddenky, silné a masité
Listy
Řapíky hranaté, listy dlanitě dělené, 15 – 40 cm v průměru, svým vzhledem připomínající list Aesculus hippocastanum. Lístečků 5 – 7, obvejčité, 7,5 – 30 x 3 – 12 cm velké, často tence kožovité, podél žilnatiny na rubu dlouze štětinaté, na líci řídce žláznatě chlupaté mezi žilnatinou. Báze klínovitá, okraj čepele zubatý, vrchol krátce zašpičatělý.
Květenství
robustní latnaté, pyramidální, 26 cm velké, s mnoha drobnými kvítky
Květy
drobné, oboupohlavné, pětičetné, bílé
Plody
purpurové dvouchlopňové tobolky
Semena
početná, drobná (1-2 mm), hnědá
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Pozdně na jaře rašící (V)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -28°C (USDA)
Faktor vody
čerstvé až vlhké půdy
Faktor půdy
propustná, nevysýchavá, jílovitá a bohatá organickými složkami, kyselá nebo neutrální (pH 5.0-7.0)
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
v domovině zpravidla na silikátových podkladech

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a OV - Okraj vody
Použití
krásná trvalka pro solitérní použití nebo v menších skupinách, okrasná listem i květem
Choroby a škůdci
početné askomycety (Nigrospora, Pestalotiopsis, Acremonium, Phoma, Fusarium, Colletotrichum, Cladosporium, Phialophora, Alternaria)
Doporučený spon pro výsadbu
2-3 rostliny na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
dělení trsů v červenci a srpnu - oddělky se 2-3 výhony; oddenkové řízky - dopěstování v 10 cm hrnkách pod sklem; výsevy: stratifikované osivo (čtyři - šest týdnů 2°C) klíčí na světle při 22°C do čtyř týdnů, po osmi týdnech lze přepichovat přímo do mezihrnků
Konečné hrnky
ve školkách zpravidla (10) 12-14 cm kontejnery
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data chybí, pravděpodobně dormantní typ květní indukce; za dlouhého dne rychlejší vývin založených poupat? (srov. Astilbe)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Grafické přílohy

  • Rodgersia aesculifolia - květenství

  • Rodgersia aesculifolia - list

  • Rodgersia aesculifolia - poupata

  • pěstování Rodgersia aesculifolia ve školce. Foto: T. Kuťková

  • Rodgersia aesculifolia na záhonu. Foto: T. Kuťková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena