Vědecký název taxonu
Carpinus betulus
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
habr obecný
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom 10-20(30) m; koruna nejdříve kuželovitá, později široce vejčitá až polokulovitá, hustá, na okraji pravidelná, textura jemná; kmen nerovný, často větvený nízko u země, svalovitý
Kořen
srdčitý; kořenový systém hustý a velmi odlišný podle stanoviště; v půdě řádně zakotvené; kořeny mají mykorhizu
Výhony
letorosty nejprve jen slabě pýřité, později lysé, olivově hnědé až šedohnědé, starší šedočerné
Pupeny
dlouze vejčitě přišpičatělé s četnými střechovitými šupinami, asi 5-8 mm dlouhé, lysé, přiléhají k větvičce; květní pupeny tlustší
Listy
podlouhle vejčité, báze okrouhlá, na konci zašpičatělé, na okraji ostře dvakrát pilovité, 6-12 cm dlouhé a 3-5 cm široké, s 11-15 páry žilek, báze zaoblená až srdčitá a někdy lehce asymetrická, řapíky červenavé, 10–15 mm dlouhé
Květenství
jehnědy
Květy
jednopohlavné, samčí postranní jehnědy nící; samičí jehnědy terminální, štíhlé, vzpřímené
Plody
plodenství velké 7-15 cm, klasovité, převislé; 3-5 cm dlouhé plodní listeny 3laločné, celokrajné nebo oddáleně zubaté; plody - oříšky široce vejčité, zploštělé, žebernaté; barva plodenství zelená, ve zralosti hnědá
Kůra a borka
tenká kůra šedá s krátkými pruhy, hladká až ve vysokém věku se tvoří podélně mělce rozpraskaná borka
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Ostrya carpinifolia (jiné křídla plodů); Acer carpinifolium (keř, plody dvojnažky)
Dlouhověkost
středněvěký
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
kvete současně s rašením

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
dozrávají v říjnu, opadávají v listopadu, část drží i do jara

Nároky na stanoviště

Faktor světla
slunce i stín
Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
dokáže snášet značný stín
Faktor tepla
oblasti I-III, netrpí mrazy
Faktor vody
přizpůsobivý druh, nenáročná, suché i lužní polohy, pravidelné záplavy nesnáší
Faktor půdy
nesnese rašelinu a vyhýbá se chudým kyselým podkladům

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez
snáší úspěšně seřezávání

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
při rašení světle zelený, v létě sytě zelený, podzimní zbarvení žluté, před opadem hnědé
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
do parků a velkých zahrad, jako solitéra, do skupin i porostů, kosterní dřevina do malých objektů, doplňková, podrostová dřevina velmi významná, tvarování, exponované svahy, kultivary dle vzrůstu i do uličních stromořadí a menších zahrad či kompozičních detailů
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
snáší velmi dobře stín, kde roste jako keř, při přístupu ke světlu se rychle rozvíjí ve strom; výborně se tvaruje (nízké půtky až stěny nebo figury), snáší i hluboký řez, pařezová a kmenová výmladnost

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Do rozštěpu
Množení - poznámka
roubujeme kultivary a některé vzácnější druhy
Odrůdy
´Fastigiata´ - koruna v mládí sloupovitá s ohnutým terminálním výhonem, ve stáří široce kuželovitá, ´Laciniata´ - listy výrazně zubaté, ´Pendula´ - pomalu rostoucí kultivar s obloukovitě převislými větvemi; výška do 8 m a šířka až 18 m

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena