Vědecký název taxonu
Melica altissima
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
´Atropurpurea´
Český název
strdivka vysoká
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Melica altissima L. ´Purpurea´
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
v ČR považována za druhotně rozšířenou

Zařazení

Fytocenologický původ
svetlé suťové listnaté lesy a krovinaté skalnaté stráne
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
řídce trsnatá, krátce výběžkatá tráva, vzpřímeně rostoucí
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
vzpřímené, rýhované stébla se zřetelnými vystoupavými kolénky jsou slabé a často se rozklesávají, dorůstají výšky 100 - 130 cm
Listy
listy měkké, 10 - 30 x 1 - 1,5 cm, svěže zelené, na rubu nazpět drsné
Květenství
klasovitě stažená, 10 - 20 cm dlouhá lata; klásky v nezřetelné jedné řadě
Květy
krátce stopkaté, nicí, 7 - 10 mm dlouhé, klásky při rozkvětu výrazně purpurově rudé, později hnědofialové
Plody
obilka
Vytrvalost
mrazuvzdorná
Dlouhověkost
krátkověká trvalka, udržující se na stanovišti vysemeňováním
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka
raší v polovině dubna

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Srpen
Doba kvetení - poznámka
na vhodném stanovišti silně vysemeňujě; pokud chceme vysemeňování zabránit je nutné květenství včas seřezat

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
teplomilný taxon, zcela mrazuvzdorný
Faktor vody
upřednostňuje vlhčí půdy, toleruje i sušší
Faktor půdy
humózní, živné, propustné
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
zásadité půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení, uschlá květenství vydrží na rostlině dlouho po odkvětu a jsou zajímavá
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů)
Použití - pro trvalky - poznámka
skupinové výsadby
Použití
ideální v přírodě podobných VP kde se šíří vysemeňováním
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
v adekvátních podmínkách silně vitální trvalka
Doporučený spon pro výsadbu
5 - 7 ks/m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka
při množení výsevem musí být zaručena pravost osiva
Odrůdy
v zahradnické praxi se původní druh nepěstuje, pouze odrůdy

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště
1998
Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
při zakládání podrostového společenstava
Dodavatel
Pereny Pešičková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena