Dictamnus albus v květu. Foto: T. Kuťková

Vědecký název taxonu
Dictamnus albus
Jména autorů, kteří taxon popsali
Huber
Odrůda
-
Český název
třemdava bílá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Dictamnus fraxinella Pers
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Evroasijský druh - střední Evropa, střední a západní Asie, Čína; u nás roztroušeně v telých oblastech

Zařazení

Fytocenologický původ
lesostepi, stepi, světlé lesy, křoviny a háje, také na zarostlých ale slunných skalách v teplejších oblastech od nížin do pahorkatin. Často se objevuje na vápencových podkladech v kyprých půdách
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vzpřímené, úhledné trsy dorůstající výšky 50-100 cm
Kořen
oddenek bílý, obsahující alkaloid dictamnin, využívaný v léčitelství při zažívacích potížích a proti střevním parazitům
Výhony
Lodyha přímá s krátkými s měkkými chlupy, které jsou v horní části černě žláznaté
Listy
spodní listy vejčité, přisedlé, zbylé listy střídavé, lichospeřené, se 3 – 4 jarmy, sytě zelené, lesklé
Květenství
vzdušné hrozny růžové, zřídka bílé barvy
Květy
oboupohlavné, souměrné, 5-ti četné; kališní lístky jsou volné, pokryté žlázkami, měří od 5 do 20 mm a mají čárkovitě podlouhlý tvar. Korunní plátky jsou velké 20-25 mm, mají široce kopinatý tvar, růžovou (někdy bílou) barvu, jsou výrazně tmavě žilkované. Na vnější straně jsou korunní plátky opět pokryté žlázkami. Tyčinek je v květu deset, jsou do oblouku prohnuté, z květu vyčnívají směrem nahoru
Plody
rozpadavé tobolky, srostlé z 5-ti plodolistů. Vnitřní strana pletiva po dozrání sesychá a způsobuje vymršťování semen do svého okolí, čímž se rostlina přirozeně šíří.
Semena
hladká a černá
Vytrvalost
vytrvalá
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen
Doba kvetení - poznámka
v květu velmi atraktivní

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor tepla
teplomilný taxon, u nás zcela mrazuvzdorný
Faktor vody
sucho
Faktor půdy
propustná, vápenitá půda; nesnáší těžké, zamokřené půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
krásná solitera nebo pro menší skupiny
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
silně aromatická, po citronu vonící bylina; žláznatá, jedovatá, obsahuje hořčiny, alkaloidy, silice
Doporučený spon pro výsadbu
3 - 5 ks/m2

Množení

Množení
Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka
čerstvým semenem hned po dozrání. Semeno ke klíčení a zdárnému vývoji vyžaduje specifický teplotní režim. Nejdříve po dobu 6 týdnů vystavení vysokým teplotám 22° C v konstantně vlhké půdě, posléze po dobu 6 – 8 týdnů vystavení nízkým teplotám (-4 až +4 °C). Dělení starých trsů na jaře je možné, ale obtížné
Odrůdy
´Albiflorus´- bíle kvetoucí

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
Z 11a: V/2023 - základní druh + odrůda ´Albiflorus´
Dodavatel
Z 11a: Trvalky Semanín

Grafické přílohy

  • Dictamnus albus v květu. Foto: T. Kuťková

  • Použití Dictamnus albus. . Foto: T. Kuťková

  • Dictamnus albus na přirozeném stanovišti - Pouzdřanská step. Foto: T. Kuťková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena