Vědecký název taxonu
Acer saccharinum
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
javor stříbrný
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
převážně v nížinách na vlhkých až zbhanělých půdách

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
v domovině dorůstá ke 40 m výšky, v kultuře 20-30 m, koruna široce opakvejčitá, široce oválná, často v horní třetině nejširší, větve mají tendenci lehce převisat, koruna řídce až středně hustě zavětvená, často tvoří více kmenů
Výhony
letorosty zelenavé, zelenohnědé až červenohnědé, lysé, s výraznými lenticelami, starší šedé
Pupeny
0,5-0,8 cm velké, elipčité, nebo až kulovité, lehce přišpičatělé, kryté několika šupinami, nejsvrchnější jsou hnědočervené, a sahají zhruba do poloviny pupenu, pod nimi jsou vidět karmínově červené šupiny
Listy
papírovité, 7-12 cm dlouhé a 6-10 cm široké, hluboce 3-5ločné, nepravidelně ostře pilovité, prostřední lalok bývá často třílaločný, báze je uťatá až mělce srdčitá, líc sytě zelený, lysý, rub sříbrně bílý, lysý, z počátku vegetace může být lehce pýřitý, řapík je 7-10 cm dlouhý, lysý, a bývá načervenalý
Květenství
přisedlé úžlabní svazečky, na výhonech z předešlého roku, na brachyblastech
Květy
vyrůstají ze skupiny pupenů na jednom brachyblastu, žlutozelené, nebo do růžova, chybí korunní plátky
Plody
nažky 3-5 cm dlouhé, křídla uspořádána v tupém úhlu, oříšky protáhle elipčité a silně žilkované
Kůra a borka
v mládí stříbrně šedá, hladká, ve stáří hnědošedá, destičkovitě rozpraskaná
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Acer x freemanii (dlanitě laločnaté, obvykle menší než Acer saccharinum, a ne tak hluboko zaříznuté laloky)
Dlouhověkost
krátkověký
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka
kvete v březnu před rašením listů

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
dozrává v červnu

Nároky na stanoviště

Faktor světla
vyhledávají slunné až polostinné stanoviště
Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
většinou mrazuvzdorné až středně mrazuvzdorné, citlivé na pozdní mrazy, oblast I-IV, teplomilný
Faktor vody
typické jsou lužní oblasti, místa krátkodobě suchá, jinak čerstvá až vlhká, někdy krátkodobě zaplavovaná
Faktor půdy
upřednostňující půdy se slabě kyselou až alkalickou reakcí, hluboké, bohaté na živiny, písčitě křemičité
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
náročný na živiny

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
světle žlutá, někdy opadává i zelený, barví v první polovině října
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
středně často používaná dřevina v parcích jako solitéra, skupiny, okraje porostů
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
šedozelené olistění, tvar koruny a lehce převisající větve, krásné podzimní zbarvení, jarní aspekt kvetení, lehká textura

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Dřevité řízky, Hřížení, Očkování, Očkování - Na bdící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
Množení - poznámka
řízkování koncem srpna, očkování a roubování především u kultivarů, očkování na zakořenělé podnože ve volné půdě, roubování ve volné půdě jen kopulací časně na jaře na rouby řezanými v prosinci
Odrůdy
přes 80: ´Golden´ - atraktivně zbarvená borka, ´Laciniatum Wierii´ - velký strom s široce zakončenou korunou, laloky jsou hluboce zaříznuté a dřípené, ´Lutescens´ - na jaře jsou listy jasně žlutě zbarvené, později světle zele

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena